Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Porin lukion opiskelijakyselyt 2023

Porin lukion opiskelijoilla on kuluvan vuoden aikana teetetty kaksi kyselyä kouluterveyteen ja viihtyvyyteen liittyen. Kyselyistä keskeisimpinä tuloksina nousevat esille tyytyväisyys oppimisyhteisön ilmapiiriin, edistyminen lounasruokailun ja opetustilojen järjestämisessä sekä kehittämistarpeet koskien lukion kalusteita ja sisäilman laatua.

Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Kyselyistä saatujen tulosten perusteella Porin lukion oppimisyhteisön ilmapiiri on valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Porissa koetaan kouluinnostusta useammin kuin Satakunnassa tai koko maassa. Opettajien koetaan kohtelevan opiskelijoita oikeudenmukaisesti, joskin muuta maata useampi opiskelija kokee opettajat etäisiksi.

– Perin harvat ovat todenneet ongelmia oppimisyhteisömme ilmapiirissä. Lukiossamme on hyvä työrauha, kiusaamista esiintyy valtakunnan ja Satakunnan keskiarvoa vähemmän. Meillä opiskelijat saavat tarvittaessa maan keskiarvoa paremmin erityisopettajan tai lukiopsykologin tukea, kertoo Porin lukion rehtori Janne Hakoniemi.

Opiskelijoiden koulu-uupumuksesta ja uupumusasteisesta väsymyksestä on keskusteltu vuosien ajan. Uupumusoireet lisääntyivät korona-aikana koko maassa, mutta nyt tilanne on saatujen tulosten valossa helpottanut. Porin lukion opiskelijoiden arviot vastaavat tilastollisesti valtakunnallista keskitasoa.

– Valtakunnallisesti koulu-uupumusta on 17,5 %:lla ja Porin lukiossa 17 %:lla opiskelijoista. Ei kuitenkaan ole syytä väheksyä yksittäisten opiskelijoiden kokemaa uupumusta, jonka vähentämiseksi meillä sekä opiskelijahuollon että lukion henkilöstö tekee aktiivisesti työtä. Porissa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin onkin saatavilla muuta maata paremmin, Hakoniemi sanoo

Kyselytulosten mukaan Porin lukiossa on vuoden aikana edistytty merkittävästi lounasruokailun järjestämisessä. Tänä syksynä lukiossa aloittaneiden arviot ruokailuajan riittävyydestä ovat lähes kolmanneksen viimevuotista paremmat, sillä nyt peräti 89 % ilmoitti ehtivänsä syömään hyvin ruokailuvuoronsa aikana. 

– Kuluvan lukuvuoden alusta lounasruokailun jonoja on pystytty vähentämään olennaisesti pidentämällä ruokailutauon kestoa, jaksottamalla lounas useampaan ruokailuvuoroon ja lisäämällä astioille kolmas palautuspiste, toteaa tyytyväinen Hakoniemi.

Myös tilanne opetustilojen osalta on kohentunut Porin lukiossa. Kyselytuloksissa luokkahuoneiden tai opiskelutilojen ahtaus on häirinnyt 27 % opiskelijoista, mutta kyselyjen jälkeen tilanne on muuttunut uusien käyttöön otettujen tilojen myötä.  

– Meille on vapautunut kiinteistöstä lukion käyttöön remontoituja tiloja, jotka alun perin olivat perusopetuksen käytössä. Viimeksi lokakuun alussa valmistui aiemmin kotitalousluokkana toimineen tilan muutosremontti, josta saimme käyttöömme kaksi uutta teorialuokkaa, kertoo Porin lukion suunnittelijarehtori Jarkko Kivelä.

Kyselyjen perusteella keskeisimmät kehittämistarpeet tilojen osalta Porin lukiossa on kalusteissa ja sisäilman laadun parantamisessa koskien tunkkaisuutta. 

– Hengitystieoireita kuten nuhaa ja kurkkukipua on Porin lukiossa hivenen koko maan keskiarvoa vähemmän, mutta tunkkaista ilmaa on havainnut vajaa kolmannes opiskelijoistamme. Tekninen toimiala seuraa kiinteistön sisäilman laatua säännöllisesti. Kalustuksen osalta useita luokkiamme kalustetaan tämän lukuvuoden aikana uudelleen, sanoo Kivelä.

Porin lukio kehittää toimintaansa myös hankkeiden avulla. Lukiossa alkoi muun muassa keväällä 2023 Valkama-hanke, jonka tavoitteena on edistää hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää toimintakulttuuria Porin lukiokoulutuksessa. Marraskuun alusta lukioon palkattiin hankerahoituksella yhteisöpedagogi.

– Lukiomme uusimmassa hankkeessa edistetään opiskelijoiden osallisuutta. Valkama-hankkeessa toimivan yhteisöpedagogin tehtävänä on muun muassa hyvinvointitutortoimintamallin luominen ja tutortoiminnan kehittäminen lukiossamme, Kivelä toteaa.

Kyselyjen tulokset on saatu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n, valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä sekä Porin lukion omasta viihtyvyyskyselystä. THL:n kysely tehtiin keväällä 2023 ja siihen vastasi 77 % Porin lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista. Viihtyvyyskysely tehtiin syksyllä 2023 ja siihen vastasi 88 % Porin lukiossa elokuussa opintonsa aloittaneista ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista.

Tarkemmat kyselytulokset nähtävissä täällä.