Keskustelukarhu

Porin uuden yhdistysyhteistyöryhmän toiminta käynnistyy

Uuden yhdistysyhteistyöryhmän kokoonpanoon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi yhdistyksiä edustavia tahoja kuten Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta, Satakunnan yhteisökeskus ja Porin seuraparlamentti. Ensimmäisiä toimenpiteitä ryhmän toiminnassa on yhdistysyhteistyöohjelman laatiminen, jonka luonnos on nyt valmis kommentoitavaksi. Syksyllä järjestetään myös uusi Yhdistysilta.

Keskustelukarhu

Yhdistysyhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa kaupungin ja alueella toimivien yhdistysten yhteistyön koordinointi sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen toiminnassa. Toiminta kattaa esimerkiksi yhdistystilaisuuksien järjestämistä, avustustoiminnan koordinoimista sekä yhdistysyhteistyön näkyvyyden kehittämistä.

Yhdistysyhteistyöohjelma kommentoitavana

Yhdistysyhteistyöohjelman tarkoituksena on toimia Porin kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä linjaavana asiakirjana. Se sisältää tavoitteita vuoteen 2025 ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Ohjelma-asiakirjan luonnos on laadittu Porin kaupungin sisäisessä työskentelyssä ja yhdistyksille järjestetyn työpajatyöskentelyn tuloksena.

Yhdistysyhteistyöohjelman tämänhetkinen luonnos on avoimesti kaikkien yhdistysten kommentoitavana Porin kaupungin verkkosivulla. Yhdistysyhteistyöryhmä käsittelee saadun palautteen ja asiakirja etenee sen jälkeen Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Ohjelma-asiakirjan luonnos sekä palautelinkki löytyvät Porin kaupungin verkkosivujen Yhdistysyhteistyö-sivuilta. Palautetta pyydetään 27. syyskuuta 2023 mennessä yhdistysten ja järjestöiden edustajilta.

Tule mukaan Yhdistysiltaan 12. lokakuuta

Porin kaupungin seuraava yhdistysilta pidetään torstaina 12. lokakuuta kello 17–19 Yhteisötalo Otavassa (Otavankatu 5A). Ohjelmassa on ajankohtaista asiaa Porin kaupungin ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä. Tilaisuudessa käydään läpi yhdistysyhteistyöohjelman tilanne ja yhdistysyhteistyöryhmän toiminta sekä ajankohtaiset avustusasiat. Ilmoittautuminen on avoinna 4. lokakuuta saakka ja paikkoja on rajoitetusti. Lisätiedot löytyvät Yhdistysyhteistyö-sivuilta.