Valokuva kaupunginhallituksen nuijasta

Porin vuoden 2023 tilinpäätös ylijäämäinen – haastavat vuodet edessä

Porin kaupungin tilikauden 2023 toteutunut tulos oli 14,5 miljoonaa euroa eli 2,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Koko kaupunkikonsernin tulos oli puolestaan 21,6 miljoonaa euroa. Taseeseen kertynyt ylijäämä on tilikauden 2023 jälkeen yhteensä 49,6 miljoonaa euroa.

Valokuva kaupunginhallituksen nuijasta

Hyvinvointialueille siirtyneiden toimintojen poistuminen vaikuttaa merkittävästi tuloslaskelman vertailukelpoisuuteen – poistuneiden sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen toimintojen suora vaikutus toimintakatteeseen edellisenä vuonna 2022 oli -342 miljoonaa euroa. Lisäksi hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokratuotot paransivat päättyneen tilikauden toimintakatetta olennaisesti. Yhteensä toimintakate parani 350 miljoonaa euroa edelliseen tilikauteen verrattuna.

Kunnallisveroprosentin leikkauksen ja yhteisövero-osuuksien muutoksen johdosta verotulot yhteensä pienenivät noin 44 prosenttia ja valtionosuudet laskivat lähes 87 prosenttia hyvinvointialueiden rahoituksen myötä. Verotulojen muutosta lievensivät vanhoilla veroperusteilla tehdyt tilitykset aiemmilta vuosilta.

– Vuodesta 2023 osattiin jo ennalta odottaa melko epätavallista ja rahoituksen osalta tavallista helpompaa kuntatalousvuotta. Tähän vaikutti vuoden ensimmäisinä kuukausina kunnille tilitetyt tavallista isommat verotulot sekä valtionosuuksien säilyminen siedettävällä tasolla. Tosin nämä molemmat tekijät kohtelevat vuonna 2024 Porin kaupunkia katalammin luoden alkaneen vuoden talousnäkymiin isoja haasteita, toteaa kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Investointimenot olivat 70,4 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet niihin 2,8 miljoonaa euroa (omarahoitusosuus 67,6 miljoonaa euroa). Infrastruktuuri-investointeihin käytettiin 16,8 miljoonaa euroa ja tilainvestointeihin 32,1 miljoonaa euroa. Muut irtaimen omaisuuden investoinnit olivat 3,4 miljoonaa euroa. Liikelaitokset investoivat 5,3 miljoonaa euroa. Lisäksi virallisessa rahoituslaskelmassa esitettyihin investointimenoihin sisältyy perustettuun jätehuoltoyhtiöön tehty pääomasijoitus.

Kaupunkikonsernin lainakanta laski 86,4 miljoonalla eurolla 548,9 miljoonaan euroon. Lainakannan muutosta selittää sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan siirtyminen hyvinvointialueelle sekä kaupungin toimintatavan muutos konsernitilin käytössä. Lainakannasta 70 prosenttia on peruspalvelujen tuottamiseen ja 30 prosenttia liiketoimintaan kohdistuvaa velkaa.

– Vuosien 2024 ja 2025 tärkeimmäksi tehtäväksi tulee väistämättä kaupungin taloudellisen pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen ja käynnistäminen. Tämä tulee vaatimaan sekä kaupungin hallinnolta että päätöksentekijöiltä vahvaa vastuunkantoa ja kykyä nähdä tulevaisuuteen. Yhteistyön sekä avoimen osallisuuden edistäminen ovat avainasioita tulevien haasteiden selättämisessä. Näin meneillään oleva talouden sukellus saadaan jäämään mahdollisimman lyhyeksi.

Porin kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 tilinpäätöstä kokouksessaan 25. maaliskuuta.