Lyhytaaltoaseman sekä mastojen kentän alue ilmasta kuvattuna

Radioasemanpuisto -yleissuunnitelmaluonnoksesta toteutetaan asukaskysely

Porin kaupunki toteuttaa Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022:n rahoituksella Itä-Porissa sijaitsevan Koiviston ulkoilupuiston alueelle yleissuunnitelman, jonka tarkoitus on ohjata alueen kehittämistä pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmassa ehdotetaan puiston virallisen nimen muuttamista Radioaseman puistoksi alueen keskellä sijaitsevan vuodesta 1940 vuoteen 1987 Suomesta ulkomaan radiolähetyksistä vastanneen lyhytaaltoaseman vuoksi.

Lyhytaaltoaseman sekä mastojen kentän alue ilmasta kuvattuna

Puiston yleissuunnitelman toteutetaan osana alueella vireillä olevaa asemakaavamuutosta ja sen laatiminen aloitettiin vuonna 2021 lähtötietokyselyllä, johon vastasi 133 henkilöä (ks. kyselyn raportti). Tämän jälkeen suunnitelmaa on valmisteltu kyselyn tulosten pohjalta viranomaistyönä yhdessä Sitowise Oy:n ja keskeisimpien sidosryhmien kanssa.

– Radioasemanpuisto on laaja historialtaan kiehtova alue, mikä on merkittävä resurssi Itä-Porin asukasviihtyvyyden ja maineen kehittämisen kannalta. Puisto palvelee jo nyt asukkaita rauhallisena luonto-, kuntoilu- ja virkistyskohteena, ja tämä ominaislaatu on tarkoitus säilyttää. Erityisesti laajan alueen reunoille on kuitenkin mahdollisuus toteuttaa uusia toimintoja niin, että alueen rauhallisuus säilyy, mutta käyttäjäkunta laajenee ja se saadaan palvelemaan entistä paremmin porilaisten hyvinvointia, hankekoordinaattori Niilo Rinne toteaa.

Nyt avattavassa kyselyssä asukkaat pääsevät kommentoimaan yleissuunnitelmaluonnosta sekä kertomaan ajatuksiaan siitä, kuinka ja minkälaisella filosofialla puistoaluetta tulisi tulevaisuudessa kehittää.

– Radioasemanpuisto ei ole mahdollisuus vain itäporilaisille, vaan sitä voidaan kehittää olemukseltaan täysin erilaisena, mutta Kirjurinluotoon ja Porin metsään rinnasteisena kohteena, mikä on vetovoimainen kaikille porilaisille ja kiinnostava aina kansainvälisellä tasolla asti. On oleellista, että alueen kehittämisessä huomioidaan tasapainoisesti luonto-, virkistys- ja kulttuurihistorialliset arvot, Rinne korostaa.

Suunnitelman toimeenpanon aikataulusta ei tällä hetkellä ole päätöksiä.

Suunnittelma-aineistot voi ladata seuraavista linkeistä:

Lähtötietokyselyn tulokset
Loppuraportti
Asemapiirustus

Kyselyyn voi vastata 30. lokakuuta asti osoitteessa:

www.pori.fi/radioasemanpuisto