Sähkötupakasta ja sen aiheuttamista ongelmista pidetään etätilaisuus 4.12. 

Peruskouluikäisten oppilaiden vanhemmille järjestetään etänä Teamsissa maanantaina 4. joulukuuta sähkötupakkaa eli vapea käsittelevä tilaisuus kello 18.00–19.30. Illan aikana kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja eri näkökulmista vape-ongelmaan liittyen.

Vape-illan järjestää Kuninkaanhaan koulun vanhempainyhdistys yhdessä Kuninkaanhaan koulun kanssa. Vanhempainyhdistys on jo pidempään keskustellut vape-ilmiöön liittyvistä huolista, ongelmista ja riskeistä, joiden edessä moni vanhempi on neuvoton.

– Vape on kohtuullisen uusi ilmiö, eikä kaikilla vanhemmilla ole varmastikaan riittävää tietoa asiasta. Vapen käyttö on yleistynyt nuorten keskuudessa räjähdysmäisesti. Nuoret eivät tunnu ajattelevan vapea päihteenä, vaan vapettaminen on hauskaa kiellettyä tekemistä, jota piilotellaan kotona vanhemmilta ja koulussa opettajilta, kertoo Kuninkaanhaan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Nina Pihlajikko.

Sähkötupakkaan liittyvät ongelmat ovat moninaisia. Vape aiheuttaa sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta. Vapettamalla nuori vaarantaa terveytensä, koska vapet sisältävät lukuisia haitallisia, jopa myrkyllisiä, aineita. Vapettamiseen liittyy valtava sosiaalinen paine, sillä vapettamisesta kieltäytyminen voi johtaa yksin jäämiseen ja ryhmän ulkopuolelle jättämiseen. Vapet tuottavat myös rikollista toimintaa nuorten keskuudessa, kun alaikäiset käyvät vape-kauppaa, mikä puolestaan saattaa johtaa velkaantumiseen ja velkojen perimiseen jopa väkivaltaisesti.

– Vape-ilta on Kuninkaanhaan koulun vanhempainyhdistykseltä vahva kannanotto vapea vastaan. Illan anti lisää vanhempien tietoisuutta ja valmiutta kohdata ja käsitellä oman nuoren kanssa vapettamista. Vape-ongelmaa ei kyetä rajaamaan, jos kodit, koulut sekä viranomaiset eivät tee vahvaa yhteistyötä, Pihlajikko sanoo.  

Vape-ilta järjestetään maanantaina 4.12. kello 18 alkaen ja siihen voi osallistua klikkaamalla tästä linkistä. Tilaisuudessa kuullaan kolmen asiantuntijan puheenvuorot alla olevan ohjelman mukaisesti.

  • Sähkötupakoinnin terveydelliset haitat: Eveliina Tervaniemi, Porin kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori
  • Vape-kauppa: Lotta Nummenmaa, vanhempi konstaapeli
  • Sosiaalisen median rooli: Tiia Rosnell, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Sähkötupakointiin puuttuminen on kodin ja koulun yhteinen asia. On ensiarvoisen tärkeää, että vape-ongelma tiedostetaan yhdessä ja siitä puhutaan nuorille niin kotona kuin koulussakin.

– On ollut antoisaa työstää tapahtumaa aloitteellisten ja aktiivisten vanhempien kanssa aitona yhteistyönä. Toivomme, että mahdollisimman moni porilainen vanhempi pääsisi linjoille. Tilaisuuden asiantuntijat ovat oman alansa paikallisia huippuja, sanoo Kuninkaanhaan koulun rehtori Veera Toivonen.

Vanhemmat voivat osallistua tilaisuuteen yhdessä oman nuoren kanssa ja jatkaa keskustelua tästä tärkeästä aiheesta kotona.  #fiksuteivapeta

VAPE-ILTA TEAMSISSA MAANANTAINA 4.12.2023 KELLO 18.00-19.30