Porin Stadion

Stadionin hankesuunnitelma lautakuntien käsittelyyn

Porin stadionin peruskorjauksen ja korjaustöiden aikaisten väistötilatoimintojen suuntaviivat määrittävä hankesuunnitteluvaihe on valmistunut. Maaliskuussa 2024 hyväksytyn tarveselvityksen pohjalta laaditussa hankesuunnitelmassa tarkastellaan tarkemmin stadionin peruskorjauksen lopullista kokoa, korjausten laajuutta, aikataulua sekä budjettia. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä hankesuunnitelma toimii perustana varsinaisen toteutussuunnittelun käynnistämiselle. Ensimmäisenä hankesuunnitelmaa käsittelee vapaa-ajan lautakunta kokouksessaan tiistaina 14. toukokuuta.

Porin Stadion

Porin kaupunki käynnisti vuonna 2019 Isomäen alueen suunnittelun vuonna 1996 laaditun yleissuunnitelman päivittämiseksi ja alueen nykyaikaistamiseksi. Alueen merkittävin rakennuskokonaisuus on Porin stadion, jonka peruskorjauksen suunnitteluprosessi käynnistyi vuoden 2021 lopulla.

Vuonna 1966 valmistunutta stadionia käytetään säännöllisesti jalkapallon edustustason ottelutapahtumien sekä eritasoisten yleisurheilukilpailujen järjestämiseen. Stadionin alue palvelee myös monia muita käyttäjäryhmiä, ja stadionin yhteydessä olevassa matalassa huoltorakennuksessa on pukutiloja sekä stadionin että muiden urheilukeskuksen alueen käyttäjille. Suojeltua stadionrakennusta on perusparannettu useaan otteeseen 1980- ja 1990-luvuilla sekä vuosituhannen vaihteessa. Stadionin tämänhetkinen kunto edellyttää kattavaa peruskorjausta.

Peruskorjauksen suunnittelun tavoitteena on, että stadion palvelee urheilukeskuksen arkikäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla ja että alueella voidaan jatkossakin järjestää eri lajien kilpailu- ja ottelutapahtumia. Peruskorjaus tulee ajatella myös Isomäen alueen yleissuunnitelman mukaisesti osana urheilukeskuksen kehittämistä niin, että stadion tukee jatkossa koko urheilukeskuksen alueen toimintoja sekä arkikäytön että erilaisten urheilutapahtumien osalta. 

Peruskorjaushankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa stadionin harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita, tehostaa tilankäyttöä, parantaa tilojen käytettävyyttä ja esteettömyyttä sekä lisätä käyttöastetta. Hankkeessa pyritään myös parantamaan stadionin energiatehokkuutta, huolto- ja sosiaalitilojen toiminnallisuutta, eri lajien harrastusmahdollisuuksia sekä käytettävyyttä tapahtumapaikkana. Lisäksi hankkeen yhteydessä tarkastellaan ja mahdollisuuksien mukaan parannetaan alueen liikennejärjestelyjä.

Mikäli stadionin hankesuunnitelma hyväksytään ja sille saadaan investointipäätös, on peruskorjauksen toteutussuunnittelu tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2024. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen urakkakilpailutus ajoittuu vuoden 2025 alkuun ja rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2025. Peruskorjattu stadion on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuonna 2027.

Stadionin peruskorjauksen kustannusarvio on yhteensä 4 200 000 euroa. Hanke on ilmoitettu valtion liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaan ja hankkeelle haetaan valtionavustusta. Liikuntapaikkahankkeiden valtionavustuksen määrä voi olla enimmillään 750 000 euroa. Päätökset avustuksista tehdään keväällä 2025.