Yleisöä SuomiAreena-keskustelussa

Suomalaiset haluavat lisää keskustelua turvallisuudesta ja tulevaisuudesta

SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, järjestetään Porissa jälleen ensi kesäkuussa. Tutkimusyhtiö Verian on SuomiAreenan kumppani 2024. Verian ja SuomiAreena selvittivät yhdessä, mistä aiheista suomalaisten mielestä pitäisi puhua enemmän ja millaisia käsityksiä suomalaisilla on yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Yleisöä SuomiAreena-keskustelussa

Verian tutki väestövastaavassa internetpaneelissa marras- ja joulukuussa 2023 sitä, millaisia käsityksiä yhteiskunnallisesta keskustelusta suomalaisilla on. Vastaajia pyydettiin kertomaan vapaasti yhdellä sanalla, mistä Suomessa pitäisi keskustella. Kärkiviisikkoon nousivat tulevaisuus, turvallisuus, suomalaisuus, maahanmuutto ja talous. 57 % kyselyyn vastanneista toivoo terveydenhoidon olevan näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Lisäksi vanhustenhoito, rikollisuuden torjunta, toimeentulokysymykset ja koulukiusaaminen nousivat eniten mainintoja saaneiden aihepiirien joukkoon.

Julkisen keskustelun sisällöistä on hyvä huomata, etteivät kaikki teemat ole tunnetasolla samankaltaisia. Kysyimme tutkimuksessa esillä olleista aiheista niiden ahdistavuutta. Ahdistavimmiksi teemoiksi nousivat väkivalta, maahanmuutto ja ilmastoaiheet. Ahdistavuuslistalla neljänneksi nousi sosiaalinen media ja siinä vaikuttavat influensserit. Harvimmin ahdistaviksi aiheiksi nimettiin tasavallan presidentti, liikunta ja urheilu sekä tiede ja tieteentekijät. Naiset kokevat keskimäärin useamman aiheen ahdistavaksi kuin miehet.

Julkiseen keskusteluun vastaajat toivovat enemmän faktoja ja asiallista käytöstä. Enemmän faktoja toivoo 71 % vastaajasta, asiallista käytöstä 66 % vastaajista. Kaksi viidestä odottaa näkevänsä ja kuulevansa enemmän positiivisuutta ja kriittisyyttä. Peränpitäjiksi jäävät voimakkaat tunteet, ylevät teemat ja räväkkyys.

Presidentti yhteiskunnallisena keskustelijana

Tutkimuksessa kysyimme, mitä asioita presidentin tulisi pitää esillä julkisessa keskustelussa oman lakisääteisen tehtävänsä ulkopuolella. Kärjessä presidentiltä toivottavista teemoista olivat rikollisuuden torjunta (52 % vastaajista), köyhyys (45 % vastaajista), toimeentulokysymykset (45 % vastaajista), talouspolitiikka (44 % vastaajista), terveydenhoito (43 % vastaajista) ja vanhustenhoito (43 % vastaajista). Presidentillisen aihelistan hännille jäivät seksuaalisuuteen liittyvät asiat, avioliitto ja huippu-urheilu.

Naiset toivovat seuraavan presidentin kannanottoja merkittävästi useampaan teemaan kuin miehet. Esimerkiksi vanhustenhoitoa toivoo presidentin pitävän esillä julkisessa keskustelussa naisista 55 % ja miehistä 31 %, sosiaalityötä naisista 30 % ja miehistä 14 %. Naisista yli puolet valitsee listasta rikollisuuden torjunnan, köyhyyden, toimeentulokysymykset, terveydenhuollon ja vanhustenhoidon, kun näistä viidestä yksikään ei ylitä 50 %:a miesten vastauksissa.

– SuomiAreena on alusta monipuoliselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Selvitimme yhdessä Verianin kanssa, mistä aiheista meidän olisi erityisesti mahdollistettava keskustelua ja millä tavoin. Vastauksissa esille nousseet teemat tulevat näkymään myös festivaalin ohjelmistossa ensi kesänä. Hienoa, että pystymme kumppanuudella Verianin kanssa lisäämään tutkimus- ja tilastotiedon hyödyntämistä sisällöissä, kertoo SuomiAreenan vastaava tuottaja Johanna Tonttila MTV:ltä.

– Tutkimusyhtiö Verian haluaa olla mukana rakentamassa keskustelua, joka vahvistaa suomalaista demokratiaa. Kyselyn tulokset ovat arvokkaita, kun rakennetaan suomalaisia aidosti kiinnostavaa julkista keskustelua. Tietoa väestön kiinnostuksen kohteista ja eri teemojen arvostuksista voivat käyttää hyödyksi tiedotusvälineet, poliitikot, sosiaalisen median vaikuttajat ja esimerkiksi kansalaisjärjestöt, sanoo tutkimusjohtaja Mikko Hormio Verianilta.