Karttakuva pääväylien perusparannuksesta

Urheilukeskuksen pääväylien perusparannus tuo muutoksia alueen liikennejärjestelyihin

Urheilukeskuksen alueella tehdään kevään ja kesän aikana katujen perusparannustöitä, jotka vaikuttavat Metsämiehenkadun ja Urheilutien ympäristön auto- ja kevyeen liikenteeseen. Työt etenevät vaiheittain, ja Isomäen alueen käyttö mahdollistetaan väliaikaisten liikennejärjestelyiden ja kiertoreittien avulla. Katujen uudistaminen selkeyttää Urheilutien ja Metsämiehenkadun risteyksen väistämisvelvollisuuksia, rauhoittaa urheilukeskuksen alueen läpiajoliikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudistustyöt toteutetaan Isomäen alueesta laadittua yleissuunnitelmaa noudattaen.

Karttakuva pääväylien perusparannuksesta

Urheilukeskuksen alueella tehdään kevään ja kesän aikana katujen perusparannustöitä, jotka vaikuttavat Metsämiehenkadun ja Urheilutien ympäristön auto- ja kevyeen liikenteeseen. Työt etenevät vaiheittain, ja Isomäen alueen käyttö mahdollistetaan väliaikaisten liikennejärjestelyiden ja kiertoreittien avulla. Katujen uudistaminen selkeyttää Urheilutien ja Metsämiehenkadun risteyksen väistämisvelvollisuuksia, rauhoittaa urheilukeskuksen alueen läpiajoliikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudistustyöt toteutetaan Isomäen alueesta laadittua yleissuunnitelmaa noudattaen.

Perusparannuksen yhteydessä Metsämiehenkadun ja Urheilutien risteysalueet rakennetaan ja muotoillaan uudelleen. Lisäksi Urheilutien itäreunalle ja Metsämiehenkadun eteläreunalle rakennetaan uudet jalankulku- ja pyörätiet sekä bussipysäkit. Myös kadunvarsien katuvalot uusitaan ja hulevesien ohjautumista parannetaan. Kevyelle liikenteelle rakennetaan lisää keskisaarekkeellisia suojateitä ja uudet risteysalueet rakennetaan korotetuiksi.

– Tällä ja ensi viikolla alueella tehdään perusparannusta valmistelevia töitä, jotka eivät vielä vaikuta liikennejärjestelyihin. Vaiheittain voimaan astuvien auto- ja kevyen liikenteen rajoitusten arvioidaan alkavan toukokuun alkupuolella. Kokonaisuudessaan töiden arvioidaan valmistuvan viimeistään heinä-elokuun vaihteessa, kertoo rakennuttajainsinööri Iiro Hartman Porin kaupungilta.

Metsämiehenkadun ja Urheilutien perusparannus etenee vaiheittain:

  • Ensimmäisessä vaiheessa Metsämiehenkadun auto- ja kevyen liikenteen kulku katkaistaan stadionin länsipäädyssä sijaitsevan keihäänheittäjäpatsaan ja Urheilutien väliseltä alueelta. Töiden aikana kulku maauimalan suuntaan tapahtuu ainoastaan Urheilutien kautta ja kulku stadionin suuntaan vain Maamiehenkadun suunnasta.
  • Toisessa vaiheessa työt siirtyvät Urheilutielle välillä Metsämiehenkatu-Isomäentie. Tällöin maauimalaan suuntaan kuljetaan ainoastaan Metsämiehenkatua pitkin. Harjoitusjäähallin suuntaan liikenne ohjataan kulkemaan Urheilutien pohjoispään ja Isomäentien kautta.
  • Kolmannessa vaiheessa työt keskittyvät Urheilutien ja Isomäentien risteysalueelle. Tällöin harjoitusjäähallin itäpään pysäköintialue poistuu pysäköintikäytöstä ja se muutetaan Urheilutien ja Isomäentien yhdistäväksi kiertotieksi.
  • Viimeisessä vaiheessa työt siirtyvät Isomäentien itäpäätyyn, jolloin liikenne ohjataan kulkemaan harjoitusjäähallin eteläpuolen pysäköintialueen kautta.

Liikennejärjestelyt pyritään toteuttamaan joustavasti alueella järjestettävät tapahtumat ja liikkujat huomioiden. Kevyen liikenteen osalta tilapäisten liikennejärjestelyiden laajuutta arvioidaan töiden edetessä ja järjestelyjä saatetaan purkaa etuajassa, mikäli se on turvallisuusseikat huomioiden mahdollista. Porin joukkoliikenteen citylinjan ja Poritar-kaupunkijunan kulku alueen läpi mahdollistetaan koko kevään ja kesän ajan.

– Urheilukeskuksen katujen perusparannus on iso kokonaisuus, ja kaikkien alueella liikkuvien turvallisuuden varmistamiseksi auto- ja kevyen liikenteen vaiheittainen rajoittaminen on välttämätöntä. Kulloinkin voimassa olevat poikkeusjärjestelyt ilmoitetaan aina liikennemerkein, joten alueella liikuttaessa on syytä noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta, muistuttaa Hartman.

Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.