Urheilukeskuksen pääväylien perusparannus tuo muutoksia Metsämiehenkadun liikennejärjestelyihin keskiviikosta alkaen

Urheilukeskuksen alueella tehdään kevään ja kesän aikana katujen perusparannustöitä, jotka vaikuttavat alueen liikennejärjestelyihin. Työt etenevät vaiheittain, ja keskiviikkona 15. toukokuuta käynnistyvässä ensimmäisessä vaiheessa Metsämiehenkadun auto- ja kevyen liikenteen kulku katkaistaan stadionin länsipäädyssä sijaitsevan keihäänheittäjäpatsaan ja Urheilutien väliseltä alueelta. Isomäen alueen käyttö mahdollistetaan väliaikaisten liikennejärjestelyiden ja kiertoreittien avulla.

Ensimmäisen vaiheen töiden aikainen auto- ja kevyen liikenteen kulku maauimalan suuntaan tapahtuu ainoastaan Urheilutien kautta. Stadionin suuntaan sekä Metsämiehenkadun viereiselle hiekkapohjaiselle pysäköintialueelle liikenne ohjataan kulkemaan ainoastaan Maamiehenkadun suunnasta. Myös kulku Tennishallille tapahtuu Metsämiehenkadun pysäköintialueen kautta. Pysäköintialueen läpiliikenne ei ole työmaan aikana mahdollista. Porin joukkoliikenteen citylinjan ja Poritar-kaupunkijunan kulku urheilukeskuksen läpi mahdollistetaan töiden aikana.

– Liikennejärjestelyt pyritään toteuttamaan joustavasti alueella järjestettävät tapahtumat ja liikkujat huomioiden. Kevyen liikenteen osalta tilapäisten liikennejärjestelyiden laajuutta arvioidaan töiden edetessä ja järjestelyjä saatetaan purkaa etuajassa, mikäli se on turvallisuusseikat huomioiden mahdollista. Kulloinkin voimassa olevat poikkeusjärjestelyt ilmoitetaan aina liikennemerkein, joten alueella liikuttaessa on syytä noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta. Myös työkoneisiin ja muuhun liikenteeseen tulee kiinnittää huomiota, muistuttaa rakennuttajainsinööri Iiro Hartman.

Perusparannuksen yhteydessä Metsämiehenkadun ja Urheilutien risteysalueet rakennetaan ja muotoillaan uudelleen. Lisäksi Urheilutien itäreunalle ja Metsämiehenkadun eteläreunalle rakennetaan uudet jalankulku- ja pyörätiet sekä bussipysäkit. Myös kadunvarsien katuvalot uusitaan ja hulevesien ohjautumista parannetaan. Kevyelle liikenteelle rakennetaan lisää keskisaarekkeellisia suojateitä ja uudet risteysalueet rakennetaan korotetuiksi. Katujen uudistaminen selkeyttää Urheilutien ja Metsämiehenkadun risteyksen väistämisvelvollisuuksia, rauhoittaa urheilukeskuksen alueen läpiajoliikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudistustyöt toteutetaan Isomäen alueesta laadittua yleissuunnitelmaa noudattaen.

Perusparannuksen seuraavista vaiheista ja niiden aikaisista liikennejärjestelyistä on kerrottu tarkemmin oheisessa uutisessa. Kokonaisuudessaan urheilukeskuksen pääväylien perusparannuksen arvioidaan valmistuvan viimeistään heinä-elokuun vaihteessa.

Kuvan saa isommaksi klikkaamalla.