Färgbad-kuvakirjan aukeama, jossa kolme piirrettyä vauvaa maalaa mustikoilla.

Utställning och verkstäder kring pekboken Färgbad under sportlovsveckan

Under sportlovsveckan öppnar barnkulturcentret Kruunupää en utställning kring pekboken Färgbad och ordnar äventyrliga Babyfärgbadverkstäder på svenska. Kom och känn hur dina tår sjunker ner bland blåklint eller hur de röda mattrasnystanen rullar undan de små nyporna.

Färgbad-kuvakirjan aukeama, jossa kolme piirrettyä vauvaa maalaa mustikoilla.

Färgbad-utställningen öppnar upp barnets perspektiv genom barnets eget uttryck. På utställningen finns även de roliga svenskspråkiga rimmen samt lekfulla element bekanta från boken uppslag. Utställningen visas 21.2.–23.3.2023 på barnkulturcentret Kruunupää från tisdag till torsdag kl. 12–14. Vernissagen är öppen för allmänheten onsdagen den 22.2. kl. 17–19.

Färgbadverkstäder

Under sportlovsveckan kan du uppleva tre verkstäder med färgglada material och rim ur Färgbad-boken på svenska. Verkstäderna kommer att erbjuda barn i olika åldrar unika upplevelser av upptäckter och visuella läckerheter i pekbokens anda. 

Verkstäderna på torsdagen den 23.2. är gratis för deltagarna och har plats 6 barn och deras familjer. Verkstäderna hålls på svenska av färgbadsledare Filippa Hella. Utställningen Färgbad och de tillhörande färgbadverkstäderna på svenska stöds av Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Anmälan till verkstäderna börjar den 15.2. och pågår till den 22.2. eller så länge det finns platser. Registrera dig på: https://www.lyyti.in/FARGBDTYOPAJAT_4607

Pekboken Färgbad

Bilderboken Färgbad, som skapats av Kruunupää-konstnärerna Kirsi Jaakkola och Sanna Pajunen-Kyynäräinen samt illustratören Filippa Hella från Borgå publicerades hösten 2022. Pekboken presenterar aktiviteterna i färgbadverkstäderna ur ett bebisperspektiv och erbjuder en visuellt rik upplevelse av färgbad.

Färgbad-pekboken stöds av Björneborgs stad, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse. Utställningen av pekboken och verkstäder för familjer stöds av Svenska Kulturfonden i Björneborg.