Lähikuva jättipalsamista

Vieraslajien hallintaa edistävän hankkeen toinen vuosi päätökseen – kaupunki kiittää talkoolaisia hyvästä yhteistyöstä

Keväällä 2022 käynnistyneen Porin jokisuiston vieraslajikasvit hallintaan -hankkeen toinen vuosi saatiin päätökseen elokuun lopulla. Kiinnostus vieraslajeja ja niiden torjuntaa kohtaan on hankkeen myötä selvästi kasvanut ja myös merkkejä jättipalsamin vähentymisestä on nähtävissä. Hankkeen kolmas ja samalla viimeinen vuosi käynnistyy keväällä 2024.

Lähikuva jättipalsamista

Kesän 2023 aikana järjestettiin yhteensä 12 avoimet vieraslajitalkoot sekä kahdeksat koululaistalkoot. Lisäksi kaupunki osoitti omistamiltaan mailta neljä aluetta, joilta jättipalsamia sai kitkeä omatoimisesti ilman erillistä maanomistajan lupaa.

– Talkoissa oli hyvä tunnelma läpi kesän. Asukkaat olivat kiinnostuneita vieraslajeista ja halusivat omalta osaltaan olla tekemässä yhteistä hyvää luonnon eteen. Myös asukasyhdistysten kanssa tehtiin paljon yhteistyötä ja koululaiset olivat viime vuoden tapaan motivoituneita osallistumaan vieraslajien kitkentään. Omaehtoisia soolotalkoitakin pidettiin mukavasti. Erityisesti mieleen jäi Tuulikylän koirapuiston lähellä oleva kohde, jossa kitkentää oli tehty huomattavan aktiivisesti, iloitsee hankkeen projektikoordinaattorina toimiva Anne Salo.

– Osassa viime vuoden aktiivisimmista kitkentäkohteista oli tänä kesänä havaittavissa merkkejä jättipalsamin vähenemisestä, eli jo muutaman kuukauden työpanoksella saatiin aikaiseksi näkyvää tulosta. Ensi vuotta ajatellen jokainen käsipari lisää talkoisiin helpottaa yhteistä urakkaamme ja auttaa saamaan aikaan entistäkin parempia tuloksia, Salo jatkaa.

Osana hanketta porilaisilta kerättiin jälleen myös havaintoja vieraslajien esiintyvyydestä. Sähköinen ilmoituslomake oli käytössä touko-kesäkuun vaihteesta elokuun lopulle asti. Lomakkeen kautta saatiin tänä kesänä reilu 70 kappaletta ilmoituksia. Kaikki havainnot tarkastettiin ja varmistetut havainnot lisättiin kansalliseen vieraslajit.fi-palveluun, joka kokoaa suomalaisen vieraslajitiedon yhdelle sivustolle.

– Ilmoitusten määrä putosi hankkeen käynnistymisvuodesta, mutta toisaalta päällekkäisiä ilmoituksia ei juurikaan tehty, eli saimme kaikesta huolimatta paljon uutta tietoa vieraslajien levinneisyydestä. Viime vuoden tapaan ilmoituksia tuli selvästi eniten jättipalsamista, mutta myös komealupiinista ja jättiputkesta tehtiin havaintoja, kertoo Salo.

Kolmivuotisen vieraslajihankkeen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa alkuperäisten kasvilajien elinvoimaisuutta. Haitallisten vieraslajien esiintymistä pyritään vähentämään erityisesti herkillä alueilla, kuten luonnonsuojelu- ja ranta-alueilla. Viimeinen hankevuosi pyörähtää käyntiin kesällä 2024, jolloin jatketaan erityisesti vieraslajitietouden levittämistä sekä mukaan talkootoimintaan kannustamista. Myös Toejoelta ja Halssista tutut lampaat palaavat jatkamaan laiduntamista ensi vuonna.

Kaupungin verkkosivuille osoitteeseen pori.fi/vieraslajit on kerätty kattava tietopaketti erilaisista vieraslajeista, niiden tunnusmerkeistä ja torjuntakeinoista.