Vähälinnankadun pyörätien auraus

Talvikunnossapidon kaluston liikkumista voi nyt seurata kaupungin verkkosivuilla – tutustu uuteen karttapalveluun

Porin kaupunki on julkaissut verkkosivuillaan karttapalvelun, jossa talvikunnossapitoa tekevän kaluston liikkeitä voi seurata lähes reaaliajassa. Testivaiheessa oleva karttasovellus näyttää katujen ja kevyen liikenteen väylien auraus- ja liukkaudentorjuntatietoja ympäri kaupunkia noin tunnin viiveellä. Järjestelmä ei vielä kata kaikkia kaupungin kunnossapitovastuulla olevia väyliä, mutta lisää alueita tuodaan kartalle palvelun kehittämisen edetessä. Sijaintitietojen jakaminen on osa Porissa viime vuosina tehtyä katujen talvikunnossapidon kehittämistyötä, ja sen toivotaan tuovan helpotusta muun muassa kaupunkilaisten arjen suunnitteluun.

Vähälinnankadun pyörätien auraus

Kaupunkilaiset voivat jatkossa tarkistaa katujen ja kevyen liikenteen väylien auraus- ja liukkaudentorjuntatiedot viimeisen vuorokauden ajalta suoraan sähköisestä karttapalvelusta. Kartan värimerkinnät ja tunteina näkyvät selitteet kertovat, kuinka kauan liikenneväylien edellisestä aurauksesta tai hiekoituksesta on kulunut aikaa. Kartta näyttää myös liikkeellä olevan aurauskaluston, tiehöylien, hiekoitus- ja suola-autojen lukumäärän. Alkuvaiheessa kalustonäkymät painottuvat kevyen liikenteen väylien kunnossapitokalustoon.Palvelun tietojen päivittyminen perustuu kalustoon asennettujen GPS-paikantimien tuottamaan dataan.

– Karttapalvelu on tällä hetkellä testausvaiheessa ja sen kehittäminen jatkuu kevään kuluessa. Kartalla näkyvän kaluston määrä tulee vielä kasvamaan, kun lisää paikantimia saadaan asennettua ja kuljettajien käyttökoulutuksia pidettyä. Tavoitteena on, että kartalle saadaan näkyviin kaikkien kaupungin kunnossapitovastuulla olevien liikenneväylien tiedot sekä kaupungin että urakoitsijoiden kaluston osalta, kertoo tietopalvelupäällikkö Timo Widbom.

Talvikunnossapito herättää runsaasti keskustelua, sillä se koskettaa isoa osaa porilaisista. Kaupunki saa aiheen tiimoilta vuosittain myös paljon palautetta ja kysymyksiä. Kaluston sijaintitietojen jakamisen toivotaan tuovan helpotusta muun muassa asukkaiden työ- ja harrastusmatkojen suunnitteluun sekä liikkumisen ennakointiin. Kartan avulla halutaan lisätä myös kaupungin tekemän työn läpinäkyvyyttä.

– Toisinaan kuulee todettavan, ettei aurauskalustoa ole näkynyt omalla asuinalueella kertaakaan koko talvena. Pori on maantieteellisesti laaja alue ja liikenneväyliä on huollettavana noin 1000 kilometriä. Kartta auttaa hahmottamaan, että kalustoa on kyllä liikkeellä, mutta kaikkia katuja ei voida hoitaa samanaikaisesti, sanoo tiemestari Jyrki Kartastenpää.

Talvikunnossapitokaluston sijaintitietoja jakava karttalinkki löytyy pysyvästi kaupungin verkkosivuilta. Auraustilanteen ja liukkaudentorjunnan karttapohjat valitaan kartan oikean yläreunan välilehdiltä. Kevyen liikenteen väylien ja ajoratojen tarkastelunäkymät valitaan oikean yläreunan karttataso-valikosta.

Kunnossapidossa edetään liikenneväylien hoitoluokituksen mukaan – asuinkaduille siirrytään, kun kriittiset väylät on saatu kuntoon

Katujen aurauksessa hoitoluokat on jaettu kolmeen kategoriaan liikenteen määrän, laadun ja tarpeen mukaan. Etusijalla ovat ensimmäiseen luokkaan kuuluvat pääväylät, joukkoliikenteen reitit sekä pyörätiet. Kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen erilliseen hoitoluokkaan siten, että ensimmäisenä hoidetaan pyöräteiden pääväylät ja sen jälkeen muut pyörätiet. Myös liukkaudentorjunnassa noudatetaan hoitoluokitusta. Hoitoluokat voi tarkistaa oheisesta kartasta.

Katujen aurauksessa noudatetaan ohjeellisia aurausrajoja, mutta myös lumen olomuoto ja lumisateen arvioitu kesto vaikuttavat auraamisen aloittamiseen. Sääolosuhteiden muuttuessa vaativiksi liikkeelle lähtee koko käytettävissä oleva kalusto. Kaupungin aurauskalustoon kuuluu noin kolmekymmentä työkonetta, joista tiehöyliä on neljä ja tienhoitoautomaatilla sekä alusterällä varustettuja kuorma-autoja neljä. Lisäksi Laviassa, Ahlaisissa, Kellahdella, Meri-Porissa ja yhdellä Itä-Porin hoitoalueella aurausta hoitavat urakoitsijat. Liukkaudentorjuntaa yleisillä liikenneväylillä tehdään tarpeen mukaan ja hiekoitustyöt hoidetaan pääasiassa normaalin työajan puitteissa. Poikkeuksen tekevät vilkkaimmat pääväylät, jotka pyritään pitämään ajokunnossa vuorokaudenajasta riippumatta. Liukkautta torjutaan myös ennakoivasti.

– Tänä talvena ensimmäiset isot lumisateet saatiin loka-marraskuun vaihteessa, ja lunta oli alkutalvella monin paikoin huomattavan paljon ajankohtaan nähden. Talven kuluessa kunnossapitoa ovat haastaneet muun muassa useat runsaat lyhyellä aikavälillä sataneet lumikuurot sekä lämpötilojen nopeat vaihtelut. Ennusteet voivat talvikaudella muuttua nopeasti, joten säätiedotuksia seurataan aktiivisesti ja auraamaan lähdetään aina tilanteen niin vaatiessa, summaa aluetiemestari Janne Lumme.