Jokimaisema

Kaarisillan jääpadon liikehdintä jatkuu – kaupungin valmius säilytetään toistaiseksi ennallaan

Porin alueen tulvatilanne on jatkunut torstaiaamupäivällä rauhallisena. Luotsinmäenhaarassa Kaarisillan kohdalla oleva jääpato on edelleen suurimmaksi osaksi paikoillaan ja sen pieni liikehdintä on jatkunut. Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmiutta 3. tasolla jatketaan.

Jokimaisema

Kokemäenjoen virtaama on kääntynyt yön aikana hienoiseen laskuun meriveden laskun ja joen virtaaman hidastumisen vuoksi. Myös Kaarisillan jääpadon padottava vaikutus on vähentynyt. Sääennuste ei ole muuttunut merkittävästi pakastavampaan suuntaan.

– Kaarisillan jääpadosta on lähtenyt alavirran puolelta jäitä liikkeelle, ja ne ovat pysähtyneet Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon kohdalle. Tämä saattaa kieliä siitä, että jääpato olisi mahdollisesti lähdössä purkautumaan. Tilanteen ennustettavuus on kuitenkin edelleen vaikeaa, joten kaupungin valmiuden ylläpitoa ja tilanteen tarkkailua jatketaan 3. valmiustason mukaisesti, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Tulvavaaratilanteen muutoksista sekä mahdollisista valmiustasojen nostoista ja laskuista tiedotetaan erikseen. Jokitulvan varautumistasot on kuvattu kaupungin verkkosivuilla. Valmiustasot ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan.