Talvinen jokiranta

Vesistötilanteen ennustettavuus on parantunut – tulvasuojelun valmiutta lasketaan

Vesistötilanteen helpottumisen myötä Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 1. tasolle. Kaarisillan jääpadon irrottua joki on pääosin auki. Vaikka sään pakastumisen ja Kokemäenjoen jäiden lähdön myötä hyyteen muodostuminen on alkanut, hyyde pääsee virtaamaan vapaasti alavirralle eikä aiheuta tällä hetkellä haittaa.

Talvinen jokiranta

Tulevien päivien säässä tapahtuu ennusteiden mukaan jonkin verran vaihtelua. Viikonlopun ajaksi sää lauhtuu, jolloin hyyteen muodostuminen vähenee. Ensi viikolle luvattu pakkasjakso taas saattaa aiheuttaa hyyteen uudelleenmuodostumista. Vedenkorkeuden ja ennusteiden tarkkailua jatketaan 1. valmiustasolla.

– Järviin saadaan koko ajan lisää tilavuutta, koska maastosta ei tule merkittävästi ylimääräisiä valumavesiä. Tämä on mahdolliseen jäädytysajoon ja jääkannen tekoon valmistautumista silmällä pitäen hyvä asia. Viikonlopulle luvatut vesisateet saattavat hetkellisesti lisätä valumavesien määrää, mutta tästä ei pitäisi seurata suurta vaikutusta joen vedenkorkeuteen, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Myös Raumanjuopaan viime viikolla jäiden lähdön yhteydessä jumiutunutta työmaalauttaa yritetään tänään siirtää takaisin rantaan. Siirtotöistä vastaa Jokikeskuksen toisen vaiheen urakoitsijana toimiva Destia Oy.