Etualalla Kokemäenjokeen kasautuneita jäälauttoja limittäin. Taustalla Kirjurinluodon puita ja harmaa talvitaivas.

Tulvasuojelun valmiutta jatketaan viikonlopun yli

Porin alueen tulvatilanne on jatkunut viikonloppua kohti mentäessä rauhallisena. Tulevien päivien sääennusteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, joten merkittävää hyyteen muodostumista ei ole odotettavissa. Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmiutta 3. tasolla jatketaan toistaiseksi.

Etualalla Kokemäenjokeen kasautuneita jäälauttoja limittäin. Taustalla Kirjurinluodon puita ja harmaa talvitaivas.

Luotsinmäenhaarassa Kaarisillan kohdalla olevassa jääpadossa ei ole tapahtunut merkittävää liikehdintää. Meriveden korkeuden ennustetaan laskevan viikonlopun aikana, joten myös jokiveden pinta todennäköisesti jatkaa laskuaan. Kokemäenjoen virtaaman arvioidaan jatkuvan tasaisena viikonlopun ajan.

– Vaikka vesi joessa on jatkanut laskuaan, pysyy tilanteen ennustettavuus edelleen huonona. Esimerkiksi säätilan muutokset ja Kaarisillan jääpadon liikehdintä voivat muuttaa olosuhteita joella nopeasti. Jatkamme siis valmiuden ylläpitoa ja tarkkailua myös viikonloppuna, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Mikäli olosuhteissa ei tapahdu viikonlopun aikana merkittäviä muutoksia, tiedottaa kaupunki tulvatilanteesta seuraavaksi maanantaina 23. tammikuuta.

Porin kaupungin jokitulvan varautumistasot on kuvattu kaupungin verkkosivuilla. Valmiustasot ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan.

Vesi.fi-sivusto tarjoaa ajankohtaista vesiaiheista tietoa muun muassa alueittaisista vesitilanteista sekä tulviin varautumisesta. Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna ja yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.