Viikonloppu toi helpotusta tulvatilanteeseen – tulvasuojelun valmiutta lasketaan

Kokemäenjoen vedenpinta on laskenut ja Kaarisillan jääpadon padottava vaikutus pienentynyt. Tulvatilanteen ennustettavuuden parantumisen myötä Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 2. tasolle.

Luotsinmäenhaarassa Kaarisillan kohdalla oleva jääpato on pysynyt paikoillaan, eikä sen koossa ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Jääpato on virran vaikutuksesta todennäköisesti tasoittunut, ja sen padottava vaikutus on pienentynyt.

Meriveden korkeus on jatkanut viikonlopun aikana laskuaan, ja sen myötä myös jokiveden pinta on laskenut. Kokemäenjoen virtaamaa pidetään edelleen suurena, jotta järviin saadaan lisää tilaa mahdollista jäädytysajoa varten.

– Alkuviikon lauhan sään myötä hyydettä ei näillä näkymin pääsee muodostumaan merkittävästi, joten olosuhteet pysyvät hyvänä jatkoa ajatellen. Mikäli pakkanen lähtee kiristymään, pyritään jokeen muodostamaan hyydettä estävä jääkansi, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Vedenpinnan laskemisen myötä tulvariski on pienentynyt ja tilanteen ennustettavuus on parantunut. Kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 2. tasolle, ja tilanteen aktiivista seuraamista yhdessä viranomaisten kanssa jatketaan.

– Tilanteen rauhoittumisen myötä meillä on nyt enemmän aikaa reagoida, mikäli säässä tai vedenpinnan vaihteluissa lähtisi tapahtumaan muutoksia. Mikäli loppuviikolle ennustettu sään kylmeneminen toteutuu, arvioidaan tilannetta uudestaan. Olemme nyt myös kertaalleen nostaneet valmiuden korkeimmalle tasolle, joten jatkossa siirtyminen pystytään toteuttamaan tarvittaessa hyvinkin ripeästi, jatkaa Koivisto.

Porin kaupungin jokitulvan varautumistasot on kuvattu kaupungin verkkosivuilla. Valmiustasot ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan.

Vesi.fi-sivusto tarjoaa ajankohtaista vesiaiheista tietoa muun muassa alueittaisista vesitilanteista sekä tulviin varautumisesta. Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna ja yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.