Titus-robotti

Automaatiossa on Porin tulevaisuus

Satakunnassa on tarvetta robotiikka- ja automaatioalan osaajille. Alan yritysten määrä kasvaa voimakkaasti ja uusia osaajia haetaan jatkuvasti.

Titus-robotti

Kasvavaan alaan on Satakunnassa vastattu nopeasti tarjoamalla muuntokoulutusta.

– Meillä on 100 robotiikka- ja automaatioalan yrityksen klusteri Satakunnassa, joka kasvaa voimakkaasti ja hakee jatkuvasti uusia osaajia. Esimerkiksi pelkästään vuoden 2017 aikana Satakunnassa oli noin 1500 avointa työpaikkaa sähkö-, IT- ja automaatioinsinööreille, kertoo Robocoast klusterin vetäjä Mikko Puputti Prizztechiltä.

Robotisaatio, mukaan lukien tekoäly, on vahva globaali megatrendi, jonka kaikkia toimialoja radikaalisti muuttava vaikutus ei ole mihinkään häviämässä tai edes laantumassa – päinvastoin.

– Siksi meidän on tehtävä paljon töitä myös sen eteen, että 5-10 vuoden päästä, meillä olisi entistä enemmän robotiikasta ja teknologian kehittämisestä innostuneita ja kiinnostuneita nuoria opiskelemassa Suomessa ja Satakunnassa, toteaa Puputti.

Muuntokoulutuksella alan huipulle

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat vastanneet haasteeseen tarjoamalla automaatioalan muuntokoulutusta. SAMKin insinöörien muuntokoulutukseen odotetaan sekä insinöörejä että esimerkiksi toisen asteen koulutuksen käyneitä, jotka haluavat suunnata osaamistaan niin sanotun positiivisen rakennemuutoksen aloille ja laajentaa näin työllistymismahdollisuuksiaan. Kaikessa on digitaalisuus ja teknologiakehitys näkökulmana, esimerkiksi konetekniikassa korostuvat uudet suunnittelu- ja valmistusmenetelmät.

Tampereen teknillisen yliopiston järjestämä automaatiotekniikan DI-tutkintokoulutus antaa taidot toimia työelämässä automaatiotekniikan alan asiantuntijana-, kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä antaa ymmärryksen automaation vaikutuksista koneenrakennuksessa. Koulutuksen suorittamisen jälkeen tuntee koneautomaation ja robotiikan keskeiset teknologiat ja osaa käyttää ja soveltaa alan keskeisiä metodeja ja työkaluja.

 


Titus-robotti