Hävikkiviikon logo

Hävikkiviikko

Hävikkiviikolla Porin kouluissa opetellaan nälän tunteen arvioimista, jotta ruokaa ei turhaan heitettäisi lautasilta roskikseen. Ruoka on liian hyvä ja tärkeä asia hukattavaksi.

Hävikkiviikon logo

Hävikkiviikolla Porin kouluissa kiinnitetään huomiota lautasilta roskiin heitettävän ruoan eli lautashävikin määrään. Kampanjaviikon tärkein tavoite on opettaa lapsille nälän tunteen arvioimista ja yhtä lailla vähentää kouluissa lautasilta roskikseen heitettävän ruoan määrää.

Ennen kampanjaviikkoa ja sen aikana oppilaiden kanssa keskustellaan ruokahävikistä ja kerrotaan ruokajätteen synnystä ja välttämisestä. Lautashävikin vähentämisestä kannattaa muistuttaa oppilaita ennen jokaista ruokailua Hävikkiviikolla. Ruokaloissa on myös esillä teemaan liittyvät julisteet.

Lukion ryhmänohjaajan tunnilla tehdään Hävikkiviikkoa edeltävällä viikolla kysely otsikolla Oletko tulossa syömään? Kyselyn avulla pyritään selvittämään, kuinka moni lukiolaisista aikoo syödä koulun ruokalassa Hävikkiviikolla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valmistettavan ruuan määrää arvioitaessa. Porin suomalaisen yhteislyseon lukion ja Porin lyseon lukion oppilaiden on mahdollista tästä syksystä alkaen ottaa lautaselleen kasvisruokaa tarjoilulinjastolta. Myös Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksessa ja Lyseon koulun ruokalassa ruokailevien ala- ja yläkoululaisten on mahdollista valita kasvisruokaa päivittäin.

Valtakunnallisen Hävikkiviikon teemana on tänä vuonna ruokahävikin ilmastovaikutukset. Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruoasta. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa ympäristöä, sillä ruoantuotannossa tarvitaan paljon maata, vettä ja fossiilisia polttoaineita. Samalla syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä päästöjä.

Kouluissa punnitaan lautasjätteen määrää

Hävikkiviikon aikana kouluilla punnitaan lautasjäte eli oppilaiden lautasille ottama ruoka, joka jää syömättä ja jonka oppilaat heittävät itse biojätteeseen, kun palauttavat astiat pesuun. Koulujen keittiöissä punnitaan myös tarjoiluhävikki eli keittiöön ja tarjoilulinjastoon jäänyt ylimääräinen ruoka.

Jos koulun keskimääräinen lautashävikki Hävikkiviikolla on vähemmän kuin viime vuoden kaikkien Porin koulujen keskiarvo eli alle 11,1 g/oppilas, tarjotaan koulun ruokailijoille jäätelötuutit ennen syyslomaa.

Porin kouluissa on suurta vaihtelua lautasjätteen määrässä: Viime vuoden kampanjaviikon (vko 37) punnitusten perusteella joissain kouluissa oppilaat syövät lautasensa tyhjiksi. Toisissa kouluissa ruoan roskiin heittäminen on tavallista ja lautasjätteen määräkin melkoinen.

Linkkejä lisätietoihin ja opetusmateriaaleihin

Vinkkejä Hävikkiviikon viettämiseen koulussa

Porin kouluissa on jo tehty toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi. Hyväksi todettuja toimia on listattu tähän alle. Lisätietoja voi kysyä vinkkien yhteydessä mainitusta koulusta. Kaikissa toimissa kannattaa ottaa oppilaat, esimerkiksi oppilaskunta, mukaan suunnittelemaan ja tekemään!

Ruokahävikkiä syntyy eniten yläkouluissa ja lukioissa, joten aihetta kannattaa käsitellä esimerkiksi oppilaskunnassa ja lukion ryhmänohjauksessa.

Tehdään ruokahävikin määrä näkyväksi nostamalla biojäteastia esiin. Biojäteastiaksi kannattaa valita esimerkiksi Dyno-elintarvikerasia tai jokin muu pieni astia. (Kuninkaanhaan koulu)

Oppilaista valitaan koko koulun kouluruoka-agentit tai luokkaan hävikkivastaava. (Lisätietoa kouluruoka-agenteista Kuninkaanhaan koulu ja Kouluruoka-agentin käsikirja)

Positiiviset merkinnät Wilmaan, jos oppilaat ovat syöneet ruokansa (Kuninkaanhaan koulu)

Opettaja ruokailee oppilaiden kanssa.

Nimetään joku opettajista ruokahävikin vastuuhenkilöksi.

Ruokailutilanteessa Kouluruokailusuosituksen periaatteiden (kiireetön yhdessä syöminen ja ruokailun kasvatuksellinen ohjaaminen) noudattaminen ja koulun vastuu ruokalavalvonnassa

Oppilaiden tekemät vlogit eli videoblogit ruokahävikistä

Keittiö- ja opetushenkilökunnan sekä oppilaiden (esimerkiksi oppilaskunta) yhteinen palaveri, jossa sovitaan ruokalakäytännöistä ja yhteisistä käytännöistä ruokahävikin vähentämiseksi ja käynnistetään kouluruoka-agenttitoiminta, palaveriin oppilaat selvittävät 10 faktaa ruokahävikistä (Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus ja PSYLin koulun kotitalousopettajat)

MOK-viikon ruokahävikkiin keskittyvä Tähteitä nolla -työpaja (Porin Lyseon koulun kotitalousopettajat)
Kesto: kolmipäiväinen (15 h)
Osallistujamäärä: 15–20 oppilasta
Tavoitteet (luotu yhdessä oppilaiden kanssa): 1) saada ruokahävikki vähenemään koulussa ja 2) luoda toimintaehdotus, jonka mukaisesti lähdetään vähentämään ruokahävikin määrää koulussa
Sisältö: Työpajan aikana on tehty tutustumiskäyntejä, tuunattu hävikkiruoasta herkkuja ja laadittu koululle toimintaohjeet ruokahävikin vähentämiseksiTyöpajassa on tehty tutkimusta koulun lautashävikin määrästä (punnitseminen päivittäin) ja syistä ja perusteluista ruoan poisheittämiselle sekä kirjattu ruokalistan ja -hävikin myötä heränneitä ajatuksia, tutustumiskäynneillä on perehdytty ruokahävikin määrän vähentämiseksi tehtyyn työhön eri tahoilla (Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus, Lyseon ruokala, Porin seudun jäteneuvonta, Kuninkaanhaan koulu, Puuvillan kauppakeskuksen Citymarket Puuvillan Makumaakari-lounasravintola) ja kirjattu ylös mieleen jääneet ajatukset ja vierailujen annin hyödyntäminen
Toimenpiteitä: oppilaat aamunavauksen pitäjinä, oppilaiden itse tekemät iskulauseet pieninä (laminoituina) lappuina ruokalan pöydille ja linjastoon ja ruokalan seinälle viestejä ruokahävikkiin liittyen


Hävikkiviikon toteuttajien logot

Hävikkiviikon lautasjätteen vähentämiskampanjan Porin kouluissa järjestävät yhteistyössä CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -osahanke Luuppi, Porin seudun jäteneuvonta ja Porin palveluliikelaitos.

 


Hävikkiviikon logo