englanninkielinen opetus

Haku Porin alakoulujen painotettuun opetukseen on käynnissä

Porin kaupungin alakoulujen painotettuun opetukseen voivat hakea toisella sekä kolmannella luokalla opiskelevat oppilaat. Lisäksi tänä vuonna peruskoulunsa aloittavilla on mahdollisuus hakea englanninkieliselle erikoisluokalle. Opetus alkaa elokuussa 2022.

englanninkielinen opetus

Hakuaika alakoulujen painotettuun opetukseen on 10.1.–31.1.2022. Tällä hetkellä toisella luokalla opiskelevat oppilaat voivat hakea Cygnaeuksen koulun kuvataiteen sekä musiikin painotetun opetuksen luokille. Kolmasluokkalaisilla on puolestaan mahdollisuus hakea Käppärän koulun liikunnan painotetun opetuksen luokalle. Painotettuun opetukseen valittujen opetus alkaa 11.8.2022 ja jatkuu alakoulun loppuun saakka.

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy painotettua opetusta järjestävän koulun kotisivulta. Koulujen kotisivuilla on myös tarkat tiedot soveltuvuustesteistä ja etäyhteyksillä järjestettävistä infotilaisuuksista. 

Painotetun opetus on osa perusopetusta. Painotetussa opetuksessa kyseisen oppiaineen tai muun osaamisalueen tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. 

– Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Myös naapurikuntien oppilaat voivat hakea Poriin painotetun opetuksen luokille. Opetukseen ei sisälly erillistä kuljetusetua, ellei kyseessä ole oppilaan lähikoulu ja hänellä on muutenkin kuljetusetuus, kertoo opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen.  

Oppilaat painotettuun opetukseen valitaan hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella. Valintojen tulokset ilmoitetaan soveltuvuusarviointiin osallistuneille viimeistään kuukauden kuluttua arvioinnista.

Alakoulujen painotetun opetuksen tarjonta, haku tammikuussa 10.1.–31.1.2022:

 1. KUVATAIDE, Cygnaeuksen koulu, alkaa 3. luokalla, kakkosluokkalaiset hakevat
 2. MUSIIKKI, Cygnaeuksen koulu, alkaa 3. luokalla, kakkosluokkalaiset hakevat
 3. LIIKUNTA, Käppärän koulu, alkaa 4. luokalla, kolmasluokkalaiset hakevat        

Cygnaeuksen koulun englanninkielinen luokka

Esikoululaiset, jotka aloittavat ensi syksynä peruskoulun, voivat hakea Cygnaeuksen koulun englanninkieliselle luokalle. Haku tapahtuu Wilma-järjestelmässä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 11.1.–23.1.2022 välisenä aikana.

Opiskelu kielipainotteisella luokalla on suunnattu ensisijaisesti englantia äidinkielenään puhuville lapsille. Englanninkieliselle luokalle hyväksyttäviltä edellytetään riittäviä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä kielellistä taitotasoa. Jokaisella englanninkielisellä luokalle 1-6 on oma luokanopettajansa.

 • ENGLANNIN KIELI, Cygnaeuksen koulu, alkaa 1. luokalla, esikoululaiset hakevat Wilma-järjestelmässä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 11.1.–23.1.2022 välisenä aikana

Lisätietoa perusopetuksen painotetusta opetuksesta löytyy Porin kaupungin kotisivuilta

Painotetun opetuksen yhteenveto:

 • Haku tehdään sähköisellä lomakkeella, jonka linkki löytyy painotettua opetusta antavien koulujen kotisivuilta. Englanninkieliselle luokalle haetaan Wilma-järjestelmän kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Painotettu opetus on osa perusopetusta, painotettavan oppiaineen tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa.
 • Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen ei sisälly erillistä kuljetusetua.
 • Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella.
 • Tiedot opiskelijavalinnoista ilmoitetaan soveltuvuusarviointiin osallistuneille viimeistään kuukauden kuluttua arvioinnista.
 • Painotetun opetuksen kotisivut: https://www.pori.fi/painotettuopetus
 • Esittelyvideot; kuvataide, musiikki, liikunta ja englannin kieli
 • Hakuajat: kuvataide, musiikki ja liikunta 10.1.–31.1.2022 sekä englannin kieli 11.1.–23.1.202

 


englanninkielinen opetus