Linna, kaava-alue ilmakuvassa

Hallitalon ja Isosannan sähköaseman kaavoja nähtäville

Kaavaluonnokset ovat nähtävillä kaupunkisuunnittelussa ja verkkosivuilla 6. tammikuuta 2020 asti.

Linna, kaava-alue ilmakuvassa

KOY Porin Halli ja entinen Omenahotelli

Kaavamuutoksella sovitetaan yhteen käyttämätöntä rakennusoikeutta, sen mahdollista lisäystä sekä rakennussuojelua. Tavoitteena on ympäristöön hallitusti asettuva, kaupunkirakennetta täydentävä urbaani kokonaisuus ydinkeskustan kävelykadun ja Itäpuiston puistoakselin varrella.

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaluonnoksen kanssa samanaikaisesti nähtävillä.

Kaavan 609 1680 asiakirjat.

Isosannan sähköasema

Isosannan 110/20 kV sähköaseman uudistaminen ja laajennus on ajankohtaista. Vanhentuneen sähköaseman uusinnalla varmistetaan Porin keskusta-alueen ja Pohjois-Porin luotettava sähkönsaanti myös tulevaisuudessa. Sähköaseman tontti ei nykyisellään mahdollista tulevan sähköaseman tilantarvetta.

Asemakaavaluonnos on esillä samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. 

Kaavan 609 1731 asiakirjat.

 


Linna, kaava-alue ilmakuvassa