Asemakaavan rajaus ortoilmakuvassa

Honkaluodon yritysalue laajenee

Honkaluodon yritysalueen kaavaehdotus (asemakaavan muutos ja 1. asemakaava) on nähtävänä 31. elokuuta asti.

Asemakaavan rajaus ortoilmakuvassa

Logistisesti hyvässä paikassa sijaitseva Honkaluodon alue on Porille elinvoimapoliittisesti merkittävä yrityskeskittymä. Nyt nähtävänä oleva kaavaehdotus lisää alueen kapasiteettia ja mahdollistaa uusien toimintojen, kuten teollisuus- ja varastotilojen sekä liike- ja toimistotilojen lisärakentamisen. Kaavaehdotus sisältää lisäksi muun muassa liikenteellisiä ratkaisuja.  

Kaava-alueen reunoille jääville alueille on osoitettu suojaviheralueita, joita voidaan hyödyntää yhdyskuntatekniikan sijoittamiseen tai alueen hulevesien hallinnan järjestämiseen. 

Tutustu asiakirjoihin kaavan 609 1725 sivulta.

 

 

 


Asemakaavan rajaus ortoilmakuvassa