Ote kaavan havainnekuvasta, Hyvelä.

Hyvelän asemakaavan muutos ehdotusvaiheessa

Kaavaehdotus on nähtävänä 5. marraskuuta asti.

Ote kaavan havainnekuvasta, Hyvelä.

Asemakaavalla muutetaan korttelien 32 ja 35 käyttötarkoitusta ja tehokkuutta rivitaloasumiselle sopivaksi. 

Tutustu kaavan asiakirjoihin 609 1741

 


Ote kaavan havainnekuvasta, Hyvelä.