1747 alueen ilmakuva

Isomäen ja Riihikedon asemakaavan muutosehdotukset nähtävänä

Urheilukeskuksen alueen asemakaavan muutos on nähtävänä 26. marraskuuta asti ja Riihikedon asemakaavan muutos 10. marraskuuta asti.

1747 alueen ilmakuva

Isomäen alueen yleissuunnitelma 2020 ohjaa urheilukeskuksen kehittämistä seuraavat parikymmentä vuotta. Yleissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain. Nyt nähtävänä olevassa kaavan muutosehdotuksessa osoitetaan muun muassa paikka uudelle palloiluhallille.

Alue on osa Porin kansallista kaupunkipuistoa, jonka hoitoa, käyttöä ja kehittymistä ohjataan hoito- ja käyttösuunnitelmalla. Alueen suunnittelussa on huomioitu myös esimerkiksi luontoarvoja, esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista ja alueen turvallisuutta.

Katso lisää kaavasivulta 609 1747

Riihikedon asemakaavan muutoksella suojellaan Cygnaeuksen koulun ja Porin Suomalaisen Yhteislyseon lukion koulurakennukset ja osoitetaan alueelle maltillista lisärakentamista. Alue on osa merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja Porin kansallista kaupunkipuistoa.

Katso lisää kaavasivulta 609 1737

 


1747 alueen ilmakuva