Joutsijärven metsää

Joutsijärven Tammen alueen metsienhoidosta toteutetaan kysely

Porin kaupunki on laatimassa omistamalleen Tammen alueelle metsienhoito-ohjelmaa vuosille 2019–2069. Joutsijärven ympäristö on hyvin suosittua ulkoilu- ja retkeilyaluetta, joten alueen käyttäjien mielipide on tärkeä.

Joutsijärven metsää

Tammen alue sijaitsee Ulvilan Kullaalla Joutsijärven ympäristössä. Porin kaupunki omistaa alueella metsää noin 1640 hehtaaria.

– Toteutettavan kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Joutsijärven alueen käyttäjäkuntaa sekä selvittää käyttäjien mielipiteitä alueesta ja sen metsänhoidosta. Vastauksia käytetään apuna metsienhoito-ohjelman laatimisessa, kertoo piiripuutarhuri Kari Torniainen Porin kaupungilta.

Kyselyssä pääsee kertomaan mm. mielipaikkansa Joutsijärvellä, mikä on hyvää tai huonoa alueen metsissä ja palveluissa sekä mielipiteensä retkeilyreiteistä. Kyselyn päätarkoituksena on kuitenkin saada laajasti tietoutta käyttäjien toiveista nimenomaan metsienhoidon näkökulmasta.

– Haluamme osallistaa alueen käyttäjät kertomaan oman mielipiteensä metsienhoidosta, jotta saamme kallisarvoista tietoa suunnitelmamme tueksi. Olisikin hyvin toivottavaa, että käyttäjät vastaisivat kyselyyn, koska nyt laadinnassa oleva metsienhoito-ohjelma kattaa jopa 50 vuotta eteenpäin, täsmentää Torniainen.

Kysely on täytettävissä sähköisesti osoitteessa https://query.eharava.fi/2675 sekä paperisena palvelupiste Porinassa, Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori ja Cafe Unscassa, Harjulantie 6, 29340 Kullaa. Kysely löytyy myös Porin kaupungin verkkosivuilta www.pori.fi/metsat.

Kysely suoritetaan 28.1.–28.2.2019 välisenä aikana.

Kuva: Heli Nukki


Joutsijärven metsää