Kaupungintalon pääovi

Kaupungin omistajapoliittisiin linjauksiin ehdotetaan päivityksiä

Kaupunginjohtaja Lauri Inna ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle omistajapoliittisten linjausten päivittämistä, jossa pyritään tiivistämään linjauksia ja rohkaistaan aktiivisempaan omistajaohjaukseen.

Kaupungintalon pääovi

Taustalla vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle, mikä korostaa tytäryhtiöiden roolia kaupungin omistusrakenteessa.

Omistajapoliittisten linjausten päivittämisellä tavoitellaan myös kaupungin, erityisesti Pori Energia Oy:n, investointikyvyn parantamista. Ehdotuksessa Pori Energia Oy:n osalta todetaan: ”Yhtiö pysyy kaupungin vahvassa enemmistöomistuksessa. Vähemmistöosuudesta luopuminen on mahdollista, jos katsotaan, että siten edistetään yhtiön kasvua sekä investointi- ja tuloksentekokykyä.” Tämä muuttaisi voimassa olevaa linjausta, jossa Pori Energia Oy pidetään täysin Porin kaupungin omistuksessa. Ehdotetusta linjauksesta on keskusteltu Pori Energian johdon kanssa, ja linjausten tulee myös tukea yrityksen kehittämistä ja kasvua.

Omistajapoliittiset linjaukset ovat osa kaupungin strategiakokonaisuutta ja niiden avulla ohjataan kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Linjausten perusteella laaditaan omistajapoliittisia toimenpiteitä, jotka tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäviksi.

Tavoitteena on, että omistajapoliittiset linjaukset ovat valtuuston käsiteltävänä 16. lokakuuta 2023 pidettävässä kokouksessa. Tämä päivitys heijastaa kaupungin sitoutumista tehokkaaseen omistajaohjaukseen ja sen pyrkimyksiä varmistaa kaupungin ja sen tytäryhtiöiden menestys ja kasvu tulevaisuudessa.