Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Kaupungin tila- ja rakennusomaisuuden realisoinnit päätöksentekoon

Tekninen toimiala on laatinut esityksen kaupungin taseessa olevien kaupungille tarpeettomien tilojen ja rakennusten realisoinnista. Linjaukset ovat osa kaupungin kiinteistöohjelman valmistelutyötä ja ne ohjaavat varojen käyttöä ylläpidettäviin ja kehitettäviin rakennuksiin pitkällä aikavälillä. Tekninen lautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan tiistaina 6. helmikuuta.

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Rakennusomaisuuden ja tilojen salkutustyön valmistelun lähtökohtana on ollut tehostaa kaupungin tilojen käyttöä, tarkastella rakennuksia, jotka eivät kuulu kaupungin ydintehtäviin ja tätä kautta päästä eroon tarpeettomista omaisuuseristä ja niistä syntyvistä kustannuksista. Tekninen lautakunta on käynyt keskustelua aiheesta kahteen otteeseen loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana, ja ensi viikolla esitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

Rakennusomaisuuden tarkastelun tuloksena kaupungin tila- ja rakennusomaisuus on jaoteltu viiteen kategoriaan: purettaviin, myytäviin, toistaiseksi pidettäviin, kehitettäviin sekä säilytettäviin rakennuksiin. Jaottelua kutsutaan myös omaisuuden salkuttamiseksi. Salkutusta ja ylläpitoluokitusta on tehty yhteistyössä Satakunnan Museon kanssa, ja sitä on kehitetty myös osana Satakunnan ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyötä.

Tila- ja rakennusomaisuuden realisoinnin näkökulmasta oleellisimmat kokonaisuudet ovat purettavien, myytävien ja toistaiseksi pidettävien kohteiden salkut, joissa rakennusten määrä on yhteensä 285 kappaletta ja laajuus eli bruttoala 125 734 brm2. Osa salkkujen kohteista vaatii pitkäjänteistä kehittämistä, kun taas osa kohteista on realisoitavissa nopeasti. Kohteisiin liittyvää kehittämistä ja realisointia koskevaa valmistelutyötä tehdään yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa.

Torstaina 1. helmikuuta julkaistavan teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä julkaistavassa realisoitavien rakennusten luettelossa esitetään listaus valmistelussa olevista tilaomaisuuden realisoinneista sekä kohteista, joiden realisointia aletaan valmistelemaan, mikäli toiminnot tiloissa päättyvät tai saadaan siirrettyä. Vuoden 2024 aikana myytävät rakennukset asetetaan huutokaupattavaksi ilman lähtöhintaa.

Varsinaiset myynti- ja purkuesitykset valmistellaan kohdekohtaisesti ja tuodaan erikseen päätöksentekoon rakennusten salkutusluettelon ja talousarvion taloussuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi realisoinnin linjausten periaatteena on, että myytävät kiinteistöt kaavoitetaan valmiiksi ennen rakennusomaisuuden myyntiä.