Kaupungintalon kulmaikkunat

Kaupungin tulos ylijäämäinen – koronaepidemian vaikutukset laajat

Porin kaupunginhallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen maanantaina 29. maaliskuuta. Tulokseksi muodostui noin 4,2 miljoonaa euroa ylijäämää. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu 8,5 miljoonan euron alijäämä.

Kaupungintalon kulmaikkunat

Vuosi 2020 tullaan muistamaan aina. Koronaepidemian vaikutukset ovat olleet käsittämättömän laajat ja ne jatkuvat edelleen. Ne ovat vaikuttaneet väkisinkin myös kuntien toimintaan ja talouteen.

– Samaan aikaan, kun kaupunki on pyrkinyt toimimaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti sekä etsimään jatkuvasti uusia keinoja talouden tervehdyttämiseksi, se on joutunut monelta osin myös laittamaan taloudelliset näkökulmat täysin sivuun ja keskittymään siihen, miten palvelut järjestetään ja kuntatalaisten terveys turvataan täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa, sanoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Vuosi 2020 alkoi talouden näkökulmasta heikoista lähtökohdista. Takana oli vuoden 2019 28,9 miljoonaa euroa alijäämäinen tulos ja ennusteet kaupungin taloudesta heikkenivät koko ajan kevättä kohti mentäessä. Pahimmillaan tulosennuste oli noin 50 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Koronapandemia heijastui kaikkeen kaupungin toimintaan, mutta erityisesti verotuloarvioihin. Ennuste oli, että verotulot tulevat jäämään talousarviossa asetetusta tavoitteesta lähes 30 miljoonaa euroa. Samaan aikaan arvioitiin, että toimialoista perusturva tulisi tarvitsemaan lähes 13 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.

Talouden sopeuttamiskeinona kaupunginhallitus asetti keväällä rekrytointikiellon ja sijaisten käyttöä rajoitettiin. Tällä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähenemää toukokuuhun 2021 mennessä. Kaikki toimialat ovat sitoutuneet tavoitteen toteuttamiseen. Tätä seurataan kuukausittain ja sen vaikutukset näkyvät osittain jo vuoden 2020 odotettua paremmassa tuloksessa. Toimialojen tulokset olivatkin kautta linjan parempia, mitä ennusteet pitkin vuotta antoivat odottaa.

Suurin vaikutus kaupungin tulokseen oli kuitenkin valtion mittavilla tukitoimenpiteillä. Ylimääräiset valtionosuudet kunnille ja sairaanhoitopiireille sekä yhteisöveron väliaikainen jako-osuuden muutos pelasti vuonna 2020 koko kuntatalouden. Jopa niin hyvin, että kuntasektorin tulos oli poikkeuksellisen hyvä. Manner-Suomen kunnista negatiivisen tuloksen teki vain 27 kuntaa, kun edellisenä vuonna tulos oli alijäämäinen 223 kunnassa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen, kun se vuonna 2019 oli 0,2 miljardia alijäämäinen.

Myös Porin osalta tilikauden tulokseen voidaan olla tyytyväisiä. 4,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos on huomattavasti parempi kuin talousarviossa alun perin oli tavoiteltu. Talousarvion tulostavoite oli 8,5 miljoonan euron alijäämä.

– Koska vuosi 2020 oli kuitenkin kaikin puolin täysin normaalista poikkeava, ei tämän tuloksen varaan voida kaupungin lähitulevaisuutta laskea. Kaupungin talous vaatii edelleen huomattavia tervehdyttämistoimenpiteitä ja pitkäjänteistä jatkuvaa tehostamistyötä, Luukkonen muistuttaa.


Kaupungintalon kulmaikkunat