Ennakkoäänestys

Kevään vaaleja varten tarvitaan yli 50 työntekijää

Keväällä 2019 päästään äänestämään kaksissa vaaleissa. Porin keskusvaalilautakunta palkkaa noin 50 vaalitoimitsijaa neljääntoista yleiseen eduskuntavaalien sekä europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikkaan.

Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 3.-.9.4.2019 välisenä aikana. Varsinainen eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään 15.-21.5. 2019 ja varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019.

Vaalitoimitsijan työaika riippuu pääsääntöisesti ennakkoäänestyspaikan aukioloajoista. Molempiin vaaleihin pyritään palkkaamaan samat vaalitoimitsijat.

– Vaalien välillä on vain puolitoista kuukautta, joten pyrimme saamaan molempiin vaaleihin mahdollisimman paljon samoja vaalitoimitsijoita, kertoo vaaliassistentti Ali El Tobgy.

Vaalitoimitsijan on oltava täysi-ikäinen. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia vaalitoimitsijana.

– Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan työ on luonteeltaan virallista asiakaspalvelutyötä. Tietotekninen perusosaaminen riittää mainiosti. Lisäksi toimitsijalta vaaditaan tarkkuutta sekä hieman jopa näppäräsormisuutta vaalimateriaalin käsittelyssä, sanoo El Tobgy.

Menestyksekäs työn hoitaminen edellyttää tarkkuutta, rauhallisuutta sekä kykyä itsenäiseen ja tarkoin säädeltyyn työskentelyyn. Äänestyslipun leimaamisen jälkeen ääni suljetaan vaalikuoreen. Tämän jälkeen äänestäjä ja vaalitoimitsija allekirjoittavat vuorollaan lähetekirjelomakkeen.

– Vaalitoimitsijan vastuulla on varmistaa, että lähetekirjelomake täytetään asianmukaisesti. Oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan lähetekirjelomakkeen allekirjoittaa ensin äänestäjä. Tämän jälkeen lähetekirjelomake sekä vaalikuori laitetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka jälkeen äänestäjä tiputtaa kuoren uurnaan. Tärkeintä onkin, että jokainen äänestyslipuke on leimattu ja lähetekirjelomake täytetty täsmälleen oikein, kertoo El Tobgy.

Vaalipäivän äänestyksestä vastaavat vaalilautakunnat, mutta osa ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoista toimii heidän apunaan muun muassa vaaliavustajina sekä tuloslaskentajärjestelmän käyttäjinä.

Hakemuksen tehtävään voi jättää osoitteessa www.pori.fi/työpaikat

 


Ennakkoäänestys