Kaupunkimaisemaa syksyllä

Kuluva vuosi tuo mukanaan isoja infrastruktuuriin kohdistuvia investointeja

Porissa käynnistetään ja edistetään jälleen useita infrastruktuurillisia hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupungin palveluverkkouudistukseen, liikenneturvallisuuteen, tonttituotantoon ja viher- ja oleskelualueisiin. Tämän vuoden suurimpia investointeja ovat Jokikeskuksen toisen vaiheen käynnistyminen, Keskusaukion parannussuunnitelman toteuttaminen sekä Karjalankadun perusparannus.

Kaupunkimaisemaa syksyllä

Etelärannan Jokikeskushankkeen toisen vaiheen suunnitelmien viimeistelyä ja urakka-asiakirjojen valmistelua on tehty alkuvuoden aikana. Urakan kilpailutus käynnistyy huhtikuussa. Rakennustyöt alkavat syyskuussa ja jatkuvat vuoden 2023 loppupuolelle. Hankkeen etenemistä ja ajankohtaisia asioita voi seurata kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/jokikeskus.

Keskustan eteläisellä laidalla sijaitsevan Keskusaukion perusparannuksen urakka on kilpailutettu. Kohteen rakennustyöt ajoittuvat elo-lokakuulle 2022. Keskusaukiolla uudistetaan muun muassa kulkuväyliä, valaistusta ja kalusteita.

– Matkakeskuksen ympäristön kehittämistä jatketaan tänä vuonna Karjalankadun perusparannustöillä. Samassa yhteydessä jäsennellään myös Matkakeskuksen ja Tavaratien välistä kadunvarsipysäköintiä. Työt ajoittuvat touko-elokuulle ja tulevat vaikuttamaan merkittävästi alueen liikennejärjestelyihin, kertoo infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki.

Myös Tiilimäellä sijaitsevan Juutilaisentien päällystystyöt valmistuvat kevään aikana ja vihertyöt kesän aikana. Viime vuonna rakennettu Juutilaisentien Lentoasemantiehen yhdistävä osuus helpottaa kulkua Satasairaalan uudelle pysäköintialueelle ja pelastusharjoitusalueelle.

Isomäessä toteutetaan tänä vuonna harjoitushallin pysäköintialueen perusparannus ja Pellervontien pysäköintialueen rakentaminen. Molempien alueiden rakentaminen ajoittuu touko-kesäkuulle. Metsämiehenkadun ja Urheilutien risteysalueen liikennejärjestelyjä muutetaan elo-syyskuussa. Lisäksi tekojääradan saattojärjestelyiden päällystystyöt sekä tekojääradan ja tekonurmikentän aitojen uusiminen tehdään tänä vuonna.

– Yksi tämän vuoden suurimmista infran investointikohteista on Pohjois-Porin monitoimitalon ympäristön rakentaminen. Tällä hetkellä rakennetaan Pohjoisväylän puuttuvaa läntistä osuutta sekä Pappilanpuistikon puuttuvaa osuutta. Huhtikuussa alkaa Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon kevyen liikenteen alikulkusiltojen rakentaminen sekä Pohjoisväylän, Pappilanpuistikon ja Koillistuulentien risteyksen liikenneympyrän toteuttaminen. Lisäksi nyt huhtikuussa käynnistyy Koillistuulentien puuttuvan osuuden rakentaminen, luettelee Välimäki.

Pohjois-Porin infran rakennustöiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin kadut avataan liikenteelle aluksi pääosin sorapintaisena. Päällystys- ja vihertyöt tehdään vuoden 2023 aikana.

Kangastien ja Sipintien varteen Yyteriin rakennetaan parhaillaan reilun kilometrin pituista uutta jalankulku- ja pyörätietä. Uusi väylä täydentää olemassa olevaa virkistysreitistöä ja mahdollistaa muun muassa rullaluistelun ja -hiihdon alueella. Samassa yhteydessä Sipintien viereen rakennetaan lisää pysäköintitilaa noin 110 henkilöautolle. Uudella pysäköintialueella pyritään vähentämään kadun varsille pysäköintiä ja parantamaan alueen toimivuutta ja turvallisuutta. Kangastien ja Sipintien rakennustyöt valmistuvat kevään aikana.

Sampolassa Kouvonraitin ja Iskonraitin välissä sijaitsevan Ilminpuiston uudelleenrakentaminen käynnistyy tänä keväänä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Ilminpuisto tulee sijoittumaan vanhan liikekeskuksen tilalle Kerttu Horilan taideteoksen ympärille. Samaan puistokokonaisuuteen kuuluvan Sammonpuiston kunnostustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2024.

Noormarkun Länsimetsässä Teerikallion alueella on maaliskuussa aloitettu kadunrakennustyöt erillispientalojen tonttituotantoa varten. Lisäksi Honkaluodossa, Uudessaniityssä ja Ulasoorissa on ollut maaliskuun aikana haussa tontteja kolmelta erilliseltä teollisuuskorttelin alueelta.

  

  


Kaupunkimaisemaa syksyllä