Porin Jokikeskus

Porin Jokikeskushanke käsittää Etelärannan, Pohjoisrannan ja Kirjurinluodon, jotka yhdessä muodostavat kaupungin edustavimman jokimaisematilan. Alueen roolia kaupungin ulkoisena edustustilana ja kaupunkilaisten sekä vierailijoiden viihtymis- ja kohtaamispaikkana vahvistetaan.

Jokikeskuksen alueen kaavoitus ja rakentaminen toteutetaan vaiheittain, osa kerrallaan. Etelärannan osalta kaavat (länsiosan kaava 609 1654 ja itäosan kaava 609 1605) ovat lainvoimaisia.  

Jokikeskus, toteutussuunnittelun vaiheet
Toteutusvaiheet, ilmakuva Röni-Kuva Oy (Porin kaupunkisuunnittelu)

Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2017 ja 2018 peruskorjattiin etelärannan rantamuuri ja uudistettiin oleskelualueet Porin sillalta Rantamakasiinin rakennukseen asti. Jokikeskuksen toinen vaihe Rantamakasiinirakennuksen itäpäädystä Taavi-sillalle toteutetaan vuosina 2022 ja 2023. Toisen vaiheen rakennussuunnitelmat ovat parhaillaan tarkastettavana ja sen kaikki lupa-asiat ovat valmiina.

Suunnitelma toteutetaan vuonna 2012 hyväksytyn Jokikeskuksen yleissuunnitelman periaatteita noudattaen. Suunnitelman mukaan jokeen rakennetaan uudet rantalaiturit alatasanteineen ja laitureiden tausta-alue rakennetaan uudelleen vaihtamalla rakennekerrokset, varustamalla alue teknisillä järjestelmillä (vesi, viemärit ja sähkö sekä valaistus) sekä uudistamalla oleskelualueiden pinnat ensimmäisen vaiheen mukaisesti graniittikiveyksellä. Alueelle tuovat viihtyisyyttä muun muassa istutukset ja penkit. Alue luo korkeatasoiset puitteet tapahtumien järjestämiselle edistäen matkailua ja porilaisten hyvinvointia.

Jokikeskushankkeen kokonaiskustannusarvio kevyen liikenteen siltoineen on noin 21 M€. Toisen vaiheen rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset ovat noin 6 M€. Kolmannen vaiheen suunnittelu on tällä hetkellä ohjelmoitu vuodelle 2024. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Porin Jokikeskus-hankkeen toiselle vaiheelle Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta 2 329 000 €.

Jokikeskuksen tausta ja lähtökohdat 

Porin kaupunki on laatinut yleissuunnitelman Porin Jokikeskuksen alueesta, jossa suunnitelman tavoitteeksi asetettiin joen rantojen ja aukioiden toiminnallisuuden, viihtyisyyden, turvallisuuden sekä laadun kehittäminen. Erilaisilla tapaamispaikoilla, puistoalueilla sekä ravintola- ja kahvilapalveluilla yhdessä siltojen kanssa muodostetaan Porin jokirantaan yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Jokirannat aukioineen tulevat jatkossa olemaan entistä keskeisempi osa Porin julkista ulkoympäristöä.  

Havainnekuva, luonnos 1. Suunnitelmissa jatkuu sama tyyli, mikä Jokikeskuksen kirkon puoleisessa päässä jo näkyy. Luonnoksissa korostuvat alatasanne ja betoniportaat, jotka soveltuvat vaikka istuskeluun. Kuva WSP Finland Oy.

Havainnekuva, luonnos 2. Uudistettavaan osaan halutaan lisäksi enemmän pehmeyttä, jota tuodaan esimerkiksi viheralueilla. Kuva WSP Finland Oy.

 

Alueella säilytetään nosturi, joka muistuttaa Etelärannan roolista merkittävänä jokisatamana.

Animaatio WSP Finland Oy.

Ota yhteyttä:

Sanna Välimäki
Toimintayksikön esimies
Tekninen toimiala
Infrayksikkö / Infrajohtaminen
Rautatienpuistokatu 7 28130 Pori