Porin Jokikeskus

Porin Jokikeskushanke käsittää Etelärannan, Pohjoisrannan ja Kirjurinluodon, jotka yhdessä muodostavat kaupungin edustavimman jokimaisematilan. Alueen roolia kaupungin ulkoisena edustustilana ja kaupunkilaisten sekä vierailijoiden viihtymis- ja kohtaamispaikkana vahvistetaan.

Jokikeskuksen alueen kaavoitus ja rakentaminen toteutetaan vaiheittain, osa kerrallaan. Etelärannan osalta kaavat (länsiosan kaava 609 1654 ja itäosan kaava 609 1605) ovat lainvoimaisia.  

Toteutusvaiheet, ilmakuva Röni-Kuva Oy (Porin kaupunkisuunnittelu)

Vuosien 2017 ja 2018 aikana peruskorjattiin etelärannan rantamuuri ja kenttäalue Porin sillalta Cafe-Jazzin (Rantamakasiini) rakennukseen asti (vaihe 1). Toisen vaiheen rakennussuunnitelma on valmiina. Jokikeskuksen jatko oli suunniteltu toteutettavan vuosina 2019-2020. Lupateknisistä syistä johtuen hankkeen toteutusaikataulu on siirtynyt. Aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt vesilain mukaisen luvan hankkeelle, mutta rakennustöiden aloittaminen edellyttää vielä luvan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Porin kaupunki hakee parhaillaan lupaa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun vuollejokisimpukan (Unio crassus) lajirauhoituksesta poikkeamiseen Porin Jokikeskuksen alueella.

Tämän hetken suunnitelman mukaan hankkeen jatko toteutetaan aikaisintaan vuonna 2022, jolloin projektia jatketaan vajaan 300 metrin matkalta Cafe-Jazzin (Rantamakasiini) rakennuksen itäpäädystä ohi Taavisillan. Suunnitelma toteutetaan vuonna 2012 hyväksytyn Jokikeskushankkeen suunnittelukilpailun periaatteita noudattaen. Suunnitelman mukaan jokeen rakennetaan uudet rantalaiturit alatasanteineen. Laiturien tausta-alue rakennetaan uudelleen eli vaihdetaan rakennekerrokset, varustetaan alue teknisillä järjestelmillä (vesi, viemärit ja sähkö sekä valaistus), uudistetaan kenttäpinnat ensimmäisen vaiheen mukaisiksi (graniittikiveys) sekä varustetaan alue istutuksin, penkein ym. varustein. Alue mahdollistaa tapahtumien järjestämisen korkeatasoisessa paikassa sekä edistää matkailua ja porilaisten hyvinvointia.

Jokikeskushankkeen kokonaiskustannusarvio kevyen liikenteen siltoineen on noin 21 M€.  Ensimmäinen vaihe on toteutettu. Toisen vaiheen osalta rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja sen rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset ovat noin 5,5 M€. Kolmannen vaiheen suunnittelu on tällä hetkellä ohjelmoitu vuodelle 2022. 

Jokikeskuksen tausta ja lähtökohdat 

Porin kaupunki on laatinut yleissuunnitelman Porin Jokikeskuksen alueesta, jossa suunnitelman tavoitteeksi asetettiin joen rantojen ja aukioiden toiminnallisuuden, viihtyisyyden, turvallisuuden sekä laadun kehittäminen. Erilaisilla tapaamispaikoilla, puistoalueilla sekä ravintola- ja kahvilapalveluilla yhdessä siltojen kanssa muodostetaan Porin jokirantaan yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Jokirannat aukioineen tulevat jatkossa olemaan entistä keskeisempi osa Porin julkista ulkoympäristöä.  

Havainnekuva, luonnos 1. Suunnitelmissa jatkuu sama tyyli, mikä Jokikeskuksen kirkon puoleisessa päässä jo näkyy. Luonnoksissa korostuvat alatasanne ja betoniportaat, jotka soveltuvat vaikka istuskeluun. Kuva WSP Finland Oy.

Havainnekuva, luonnos 2. Uudistettavaan osaan halutaan lisäksi enemmän pehmeyttä, jota tuodaan esimerkiksi viheralueilla. Kuva WSP Finland Oy.

 

Alueella säilytetään nosturi, joka muistuttaa Etelärannan roolista merkittävänä jokisatamana.

Animaatio WSP Finland Oy.