Porin Jokikeskus

Porin Jokikeskushanke käsittää Etelärannan, Pohjoisrannan ja Kirjurinluodon, jotka yhdessä muodostavat kaupungin edustavimman jokimaisematilan. Alueen roolia kaupungin ulkoisena edustustilana ja kaupunkilaisten sekä vierailijoiden viihtymis- ja kohtaamispaikkana vahvistetaan. Jokirantaa uudistetaan vaiheittain, ja toisen vaiheen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2022.
Jokikeskuksen 1. ja 2. vaiheen havainnekuva
WSP Finland Oy:n laatima havainnekuva Jokikeskuksen 1. ja 2. vaiheesta, ilmakuva: Röni-Kuva Oy 2018 (Porin kaupunkisuunnittelu)
Jokikeskus, toteutussuunnittelun vaiheet
Toteutusvaiheet, ilmakuva Röni-Kuva Oy (Porin kaupunkisuunnittelu)

Jokikeskus-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2017 ja 2018 peruskorjattiin Etelärannan rantamuuri ja uudistettiin oleskelualueet Porin sillalta Rantamakasiinin rakennukseen asti.

Jokikeskuksen toinen vaihe Rantamakasiinirakennuksen itäpäädystä Taavi-sillalle on parhaillaan käynnissä. Hankkeen rakennussuunnitelmat ja lupa-asiat ovat valmistuneet, ja urakan hankintapäätös tehtiin kesäkuun 2022 lopulla. Toisen vaiheen toteutus alkaa syksyllä 2022 ja työn on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Urakan toteutuksesta vastaa toisen vaiheen urakoitsijaksi valittu Destia Oy. Toisen vaiheen rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset ovat noin 6 M€. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Jokikeskus-hankkeen toiselle vaiheelle Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta 2 329 000 €.

Toisen vaiheen uudistukset toteutetaan vuonna 2012 hyväksytyn Jokikeskuksen yleissuunnitelman periaatteita noudattaen. Suunnitelman mukaisesti jokeen rakennetaan uudet rantalaiturit alatasanteineen ja laitureiden tausta-alue rakennetaan uudelleen vaihtamalla rakennekerrokset, varustamalla alue teknisillä järjestelmillä (vesi, viemärit ja sähkö sekä valaistus) sekä uudistamalla oleskelualueiden pinnat graniittikiveyksellä, kuten ensimmäisen vaiheen alueella. Alueelle tuovat viihtyisyyttä muun muassa istutukset ja penkit. Valmistuessaan alue luo korkeatasoiset puitteet tapahtumien järjestämiselle edistäen samalla matkailua ja porilaisten hyvinvointia.

Hankkeen kolmannen vaiheen suunnittelu on tällä hetkellä ohjelmoitu vuodelle 2024 ja toteutusvaihe vuosille 2026 ja 2027.

Jokikeskushankkeen kokonaiskustannusarvio kevyen liikenteen siltoineen on noin 21 M€. 

Jokikeskuksen alueen kaavoitus ja rakentaminen toteutetaan vaiheittain, osa kerrallaan. Etelärannan osalta kaavat (länsiosan kaava 609 1654 ja itäosan kaava 609 1605) ovat lainvoimaisia.
 

Jokikeskuksen 2. vaiheen urakoitsijan yhteyshenkilöt 

Destia Oy
Timo Niemi
työpäällikkö
0400 128 872
timo.t.niemi@destia.fi

Destia Oy
Kimmo K Harju
työmaapäällikkö
040 635 2788
kimmo.k.harju@destia.fi


Havainnekuvia Jokikeskuksen 2. vaiheesta

Jokikeskuksen 2. vaiheen havainnekuva. Kuva WSP Finland Oy.
Havainnekuva 2. vaiheesta. Kuva WSP Finland Oy.

 

Havainnekuva 2. vaiheen alueelta, näkymä alatasanteelle. Kuva WSP Finland Oy.
Havainnekuva 2. vaiheesta, näkymä alatasanteelle. Kuva WSP Finland Oy. 

 

Havainnekuva 2. vaiheen uudesta alatasanteesta. Kuva WSP Finland Oy.
Havainnekuva 2. vaiheen uudesta alatasanteesta. Kuva WSP Finland Oy.

 

Havainnekuva 2. vaiheen alueelta taideaukion suunnasta. Kuva WSP Finland Oy.
Havainnekuva 2. vaiheen alueelta taideaukion suunnasta. Kuva WSP Finland Oy.

 

Alueella säilytetään nosturi, joka muistuttaa Etelärannan roolista merkittävänä jokisatamana.

Animaatio WSP Finland Oy.


Jokikeskuksen tausta ja lähtökohdat 

Porin kaupungin ja WSP Finland Oy:n yhdessä laatiman Jokikeskus yleissuunnitelman lähtökohtana oli jo vuonna 2012 joen rantojen ja aukioiden toiminnallisuuden, viihtyisyyden, turvallisuuden sekä laadun kehittäminen. Erilaisilla tapaamispaikoilla, puistoalueilla sekä ravintola- ja kahvilapalveluilla yhdessä siltojen kanssa muodostetaan Porin jokirantaan yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Jokirannat aukioineen tulevat jatkossa olemaan entistä keskeisempi osa Porin julkista ulkoympäristöä.

 

Hanketoimijoiden logot