Levon alueen asemakaavan sijainti ilmakuvassa

Levon ensimmäinen asemakaava luonnosvaiheeseen

Kuulutuksessa 18. maaliskuuta mainittua yleisötilaisuutta ei järjestetä. Asemakaavaluonnos on nähtävillä ensisijaisesti verkkosivuilla 17. huhtikuuta asti.

Levon alueen asemakaavan sijainti ilmakuvassa

Kaavan asiakirjat ovat kaikki nähtävillä www.pori.fi/1628

Alueelle laaditaan ensimmäinen asemakaava täydennysrakentamista varten. Asemakaavaluonnoksessa esitetään alueita vakituiseen asumiseen ja loma-asumiseen, virkistyskäyttöön sekä yritystoimintaan.

Kaava ulottuu muun muassa valtatie 2:lle, Kaanaan kaupunginosaan sekä Yyterin matkailua palveleviin alueisiin. Alueelle suunnitellaan katuverkko ja muu yhdyskuntatekniikka. Levon alueen historialliset ominaispiirteet, luonnonympäristön moninaisuus ja virkistyskäyttö säilytetään.

 


Levon alueen asemakaavan sijainti ilmakuvassa