Taksitolppa

Lounais-Suomen Taxidata Oy Porin perusturva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksien kyydinvälittäjäksi

Lounais-Suomen Taxidata Oy on kilpailutuksen ja perusturvalautakunnan kokouksessa 4.7. tehdyn päätöksen perusteella valittu Porin perusturvan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksien kyydinvälittäjäksi.

Taksitolppa

Kyydinvälityspalvelut koskevat kyytien välittämistä kuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille, kyytien yhdistämisen, kaupungin eri toimialojen yhteiset kuljetushankinnat sekä kuljetussuoritteiden oikea-aikaisen raportoinnin Porin perusturvalle.

Kyydinvälityspalvelun tuottamiseksi Porin perusturva ja Lounais-Suomen Taxidata Oy toteuttavat ensimmäisessä vaiheessa yhdessä käyttöönottoprojektin, jonka tarkoituksena on varmistaa kyydinvälityspalveluiden onnistunut ja sujuva käyttöönottaminen. Käyttöönottoprojekti päättyy viimeistään 30.9.2018, kun kyydinvälityspalvelun käyttöönottamisesta on molempien osapuolten toimesta päätetty.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten kyydinvälityksen kokonaispalveluiden kilpailutus tarjoaa nyt puitteet myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten kilpailutukselle. Palvelun kilpailuttamisella tullaan saavuttamaan selkeitä parannuksia asiakkaille, sillä asiakkaat tulevat maksamaan jatkossa kuljetuksista vain omavastuuosuuden.

Tällä hetkellä perusturvan alueella on sopimukset eri taksipalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Henkilökuljetuksia jatketaan vielä kesän ajan sovituilla ehdoilla varmistaen asiakkaiden tarvitsemien kuljetuspalveluiden katkeamattomuus. Asiakas tilaa kuljetuksen samoin kuin tähän asti ja kuljetusta tilatessaan mainitsee, että kyseessä on sote-kyyti ja maksukäytännöt säilyvät ennallaan.

Kuljetuspalvelut koskevat henkilöitä, jotka esimerkiksi vammansa, sairautensa tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia tarvitsevat palvelua pärjätäkseen arjessaan.

 


Taksitolppa