Sote-keskus

Moniammatillinen tiimityöskentely uudisti sote-keskus Cottonin työskentelytavat

Sote-keskus Cottonissa on uudistettu avoterveydenhuollon työskentelytavat. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Yhteydenoton myötä asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka koordinoi asiakkaan hoitoa yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Sote-keskus

Moniammatilliset tiimit koostuvat eri alojen ammattilaisista, jotka työskentelevät osan aikaa päivästä samassa tilassa. Tällä hetkellä tiimeissä työskentelee lääkäri, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Seuraavassa vaiheessa tiimiin liitetään fysioterapeutti. Tavoitteena on, että tiimiin kuuluu lähitulevaisuudessa myös aikuissosiaalityön sekä päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisia.

Siirtymällä aitoon moniammatilliseen työskentelytapaan nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakkaan hoitoon pääsyä.

− Tiimimalli tukee yhteistyön tekemistä ja vahvistaa osaamista. Myös asian ratkaisu nopeutuu, kun siihen on mahdollista hyödyntää moniammatillisen tiimin osaamista ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen, kuvaa erityisasiantuntija Pauliina Hietasalo.

Moniammatillisen tiimityöskentelyn myötä satunnaista hoitoa tarvitsevalle pohjois-porilaiselle asiakkaalle määräytyy ensikontaktin myötä sote-keskus Cottonista vastuutyöntekijä, jonka tavoitteena on hoitaa tilanne alusta loppuun. Tarvittaessa vastuutyöntekijä konsultoi muita ammattilaisia ja ohjaa asiakkaan mahdollisesti tarvittaville vastaanottokäynneille. Jatkossa potilas voi olla yhteydessä suoraan omaan vastuutyöntekijäänsä.

Henkilöillä, joilla on pitkäaikainen hoidon tarve, pyritään vaikuttamaan sairauden juurisyyhyn, kuten ylipaino, eikä vain oireeseen, kuten verenpaine. Uutta on, että asiakas määrittelee itse muutoksen tarpeen, tavoitteet ja keinot, joihin on valmis sitoutumaan. Vastuutyöntekijä on sovituin välein yhteydessä asiakkaaseen ja tukee sekä valmentaa potilasta tämän valitsemassa elämäntapamuutoksessa.

Tiimimalli juurtuu käytäntöön pala kerrallaan

Moniammatillista tiimimallia on valmisteltu ja rakennettu sote-keskus Cottonissa työskentelevien ammattilaisten kanssa keväästä 2022 alkaen osana perusturvan tuottavuusohjelmaa. Tuottavuusohjelman ohjausryhmä käsitteli toimintamallia syyskuun kokouksessaan.

Uusi työskentelytapa otettiin käyttöön Cottonissa 1.6.2022. Muutos työn tekemisen tapoihin on ollut suuri ja muutos vaatii aikaa. Moniammatilliseen tiimimalliin siirrytään myös muissa perusturvan sote-keskuksissa vaiheittain. Toimintamalliin valmistautuminen on aloitettu Itä-Porin sote-keskuksessa nyt syksyllä.

− Toimintamalli on THL:n Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukainen, joten toimintamallia ollaan juurruttamassa käyttöön kansallisesti hyvinvointialueilla, kertoo tuottavuusohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Arja Laulainen.

Muutoksella halutaan tehdä palveluista nykyistä asiakaslähtöisempiä, kehittää hoidon jatkuvuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa asiakas- ja henkilöstökokemusta. Tiimimalli tarjoaa myös aiempaa selkeämpää vastuunjakoa ja mahdollisuuksia kattavampaan vaikuttavuuden seurantaan.

− Toimintatapojen muutoksella saamme aikaan vaikuttavampaa muutosta. On todettava, että aiemmilla toimintatavoilla ei olisi mahdollista parantaa hoidon saatavuutta, purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja vastata kiristyvän hoitotakuun asettamiin vaatimuksiin, Pauliina Hietasalo kuvaa.  

 


Sote-keskus