”Nuoret somessa”-videosarja on nyt julkaistu Nuorten Pori Tiktokissa

Syksyllä 2023 sosionomi-diakoniopiskelija Milla Hämäläinen toteutti osana Työelämän kanssa tehtävää yhteistyöhanke tai projekti- harjoitteluaan kehittämis- ja innovaatioprojektin yhteistyössä eri ammattilaisten ja nuorten kanssa. Projektin nimi on “Nuoret somessa: säännöt ja turvallisuus- opastavat videot".

Projektin tuotoksena toimivat neljä opastavaa videota sekä videoihin johdattelevat julisteet. Ensimmäisen videon aihe on: “Mikä on some?”, joka käsittelee muun muassa sitä, mikä on some ja miten siellä tulisi käyttäytyä. Toisella videolla käsitellään aihetta “Nude-kuvat” eli alastonkuvat sekä niiden lähettämiseen, vastaanottamiseen ja jakamiseen liittyviä sääntöjä, lakeja ja ohjeita. Kolmannen videon nimi on “Väkivalta videot ja kuvat” ja se pitää sisällään aiheen määritelmän sekä mahdolliset eri seuraamukset aiheeseen liittyen. Viimeisellä videolla “Kiusaaminen ja häirintä somessa” käsitellään sitä, mitä kiusaaminen somessa voi olla ja mitä kannattaa tehdä, jos kohtaa tällaista. Lisäksi jokaisella videolla mainitaan muutamia auttavia tahoja.

Projektin tavoitteena on vähentämään sopimatonta käytöstä sosiaalisessa mediassa auttamalla nuoria tunnistamaan häiritsevä käyttäytyminen ja lisäämällä nuorten tietoa sopimattoman somekäyttäytymisen mahdollisista seuraamuksista. Samalla projektin avulla pyritään lisäämään tietoa avun löytämisestä ja näin tukemaan nuorten turvallisuutta sekä hyvinvointia.

Projektin toteutuksessa mukana olivat Puuvillan nuorisotilan nuorisonohjaajat Marita Grönman ja Marko Rantala, kuraattori Sini Kivinen ja verkkonuorisotyöntekijä Anniina Korpi sekä kolme nuorista muodostuvan ryhmää. Yksi ryhmistä muodostui Myötätuulen koulun oppilaista, toinen Porin seudun steinerkoulun kahdeksasluokkalaisista ja kolmas muutamasta Puuvillan nuorisotilan nuoresta.

Kouluilla toteutettiin viisi tapaamista, joiden aikana käytiin läpi projektin aiheita, kerättiin tietoa aiheista, tehtiin taideteoksia julisteita varten sekä suunniteltiin ja kuvattiin videoita. Puuvillan nuorisotilan muutaman nuoren kanssa toteutettiin yksi tapaaminen, jossa Puuvillan nuorisotilan ryhmän nuorille tarjottiin mahdollisuus kertoa omista kokemuksista, ajatuksista ja mielipiteistä aiheeseen sekä projektin toteutukseen liittyen, kuten siihen millainen juliste herättäisi huomion ja mitä neuvoja he antaisivat nuorelle, joka esimerkiksi saa vasten tahtoaan alastonkuvan.

Videot löytyvät @nuortenpori TikTokista sekä Instagramista.
Tämän tiedoston kautta voit ladata ja tulostaa julisteet.