Tuomarinkulma

Päärnäisten (Tuomarinkulma) korttelin 28 ja katualueen asemakaavan muutos luonnosvaiheessa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 7.6. – 6.7.2018.

Tuomarinkulma

Päärnäinen 6. kaupunginosan korttelia 28 ja katualueen osaa koskeva asemakaavan muutos 609 1716 (Tuomarinkulma), jonka tarkoituksena on luoda edellytykset sisällöltään muuttuvalle korttelikokonaisuudelle.

Sijainti opaskartalla

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan korttelin 28 tonttien yhdistäminen samaksi kokonaisuudeksi ja pääkäyttötarkoitusta ja suojelumääräyksiä säilyttäen kaavamääräyksiä päivitetään vastaamaan muuttuneita tilankäytön tarpeita. Korttelin uudisrakentamisen yhteydessä pysäköinti on ratkaistu kokonaan tontin sisällä, jonka syystä kortteliin pohjoispuolella olevan yleisen pysäköintialueen tarpeellisuutta arvioidaan uudestaan ja tutkitaan sen palauttamista Tuomarinkadun katualueen osaksi.

Tutustu kaavan aineistoihin.

 


Tuomarinkulma