Palvelualueet

Palveluverkkouudistuksesta keskustellaan kaupunginhallituksessa – kyselyssä nykytila miellytti vastaajia

Porin suuren palveluverkkouudistuksen vaihtoehdot ovat olleet nähtävillä kaupunkilaisille ja niistä on kerätty mielipiteitä erilaisin kanavin. Avoinna olleeseen kyselyyn saatiin 956 vastausta ja 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että nykytilan säilyttäminen olisi paras vaihtoehto.

Palvelualueet

– Vaikka nykytila oli suosituin, toivottiin kuitenkin uusia ja monikäyttöisiä tiloja, eli nyt pitäisi löytää se kultainen keskitie, mitä edetään. Tässä vaiheessa toimialajohtajan esitykset pysyvät muutoin samoina, mutta Reposaareen esitetään erilaista ratkaisua. Ehdotuksena on, että Reposaaren koulun vuosiluokkien 3–6 oppilaat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2019 alkaen. Päiväkoti ja vuosiluokkien 1–2 opetus siirretään puukorttelikoulun alueelle vuokrattavaan monitoimitilaan 1.8.2019 alkaen. Puukorttelin rakennukset peruskorjataan monitoimitilaksi, kertoo sivistyksen toimialajohtaja Esa Kohtamäki

Palveluverkkouudistuksen kyselyssä Ahlaisten osalta 38 prosenttia kannatti uuden muuntojoustavan monitoimitilan rakentamista. Vastaajista 88 prosenttia haluaa koulun säilyvän Ahlaisissa, mutta myös koulunkäynti Noormarkussa oli osan mielestä hyvä idea. 

Itä-Porissa 71 prosenttia vastaajista toivoi nykytilan säilyvän. Sitä perusteltiin enimmäkseen Kalaholman koulun säilyttämisellä. Koivulan koulun hallinnollista yhdistämistä Itätuulen koulun kanssa epäiltiin. 

Keski-Porin osalta lukion tilanne herätti eniten keskustelua. Kommenteissa perinteet ja valinnan mahdollisuudet nousivat eniten esille.  

Laviassa päiväkodin siirtäminen Suomelan koululle epäilytti pihan ja liikenteen takia. Myöskään yläkoululaisten koulunkäyntiä Noormarkussa ja Kankaanpäässä ei juurikaan kannatettu. 

Länsi-Porissa kannatusta sai eniten vaihtoehto neljä, jossa nykytila säilyisi muuten, mutta Vähärauman koulun tilalle rakennettaisi uusi koulurakennus. Kannatusta sai myös vaihtoehto, jossa kyseinen koulu peruskorjattaisi. Kahden uuden yhtenäiskoulun ratkaisu sai kannatusta sijaintien ja lyhyiden koulumatkojen vuoksi. 

Noormarkussa 83 prosenttia vastaajista piti nykytilaa parhaana vaihtoehtona. Vastaajat puolustivat pieniä kouluja. 

Meri-Porin osalta eniten keskustelua herätti Reposaaren koulu. Vastaajista 47 prosenttia halusi koulun säilyvän. Moni kuitenkin näki, että rakennemuutokset ovat väistämättömiä. 

Pohjois-Porissa 66 prosenttia vastaajista toivoo nykytilanteen säilyvän- Ruosniemessä ja Toejoella halutaan säilyttää omat koulut. Yhden uuden yhtenäiskoulun rakentaminen sai kuitenkin kannatusta turvallisempien koulumatkojen takia. Vaihtoehtoa kolme kannatettiin erityisesti uusien tilojen takia. Neljäs vaihtoehto eli Kaarisillan laajentaminen ei kovin suurta kannatusta kerännyt.

Vaihtoehdot ovat seuraavan kerran päätöksenteossa maanantaina 4.3.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksia ja päättää, millaisena ne lähetetään kaupunginvaltuustolle. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto kevään aikana.

– Kaikki kyselyn tulokset sekä kannanotot ovat päättäjien käytettävissä, toteaa Kohtamäki.

 


Palvelualueet