Pasaasin alue

Pasaasi

Porin Pasaasin kaupunkikehittämishanke on laaja kaupunkisuunnittelukokonaisuus, jossa ratkotaan entisen linja-autoaseman ja entisen uimahallin välisen alueen tuleva maankäyttö.

Pasaasin alue

Alueella on paljon toimintoja ja aluetta käyttäviä intressiryhmiä. Suunnittelussa yhteensovitetaan mm. asuminen, liikenne, opetustoiminnat, harrastuskäyttö ja kaupallisen toiminta alueelle. Pasaasin alue halutaan liittää toiminnalliseksi ja rakenteelliseksi osaksi Puuvillan ja Porin metsän välistä promenadiakselia.

Kaupunkikehittämishankkeen yhteydessä laaditaan myös alueelle uusi asemakaava. Ensi vaiheessa tehdään kaupunkisuunnittelun johdolla yleissuunnittelua. Työ on aloitettu osallistamalla alueen käyttäjiä ja asukkaita kaupunkisuunnittelun Pop-Up Lab –tapahtumassa huhtikuussa 2018. Tällä hetkellä on käynnissä laaja, kaupungin eri toimialojen välinen yhteistyö, jossa kartoitetaan alueen nykytila ja asetetaan tavoitteet asemakaavatyön pohjaksi.

Pasaasi

 


Pasaasin alue