Palveluasuminen

Perusturva aloittaa palvelusetelin käyttöönoton valmistelun tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikoissa kilpailuttamisen rinnalla

Porin perusturvalautakunta päätti 26.9. pidetyssä kokouksessa alkaa valmistella tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönottoa. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelun rinnalla käynnistetään myös tehostetun palveluasumisen kilpailutus puitejärjestelynä.

Palveluasuminen

Tällä hetkellä perusturvalla on tehostetun palveluasumisen omia paikkoja 605 ja ostopalveluita käyttää 625 asiakasta. Palveluseteliä on käyttänyt tällä hetkellä 12 asiakasta.

– Ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävä palvelu on myöntämisen kriteereiltään ja sisällöltään verrattavissa omana toimintana tuotettavaan tehostettuun palveluasumiseen. Palvelu sisältää asiakkaan tarvitseman ympärivuorokautisen hoidon, avustamisen ja toimintakyvyn tukemisen sekä kaikki päivittäiset ateriat, siivouksen ja vaatehuollon, kertoo vs. vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Mäkilä.

Asiakkaalla ei ole suoraan oikeutta palveluseteliin, mutta jos sitä on hänelle tarjottu, hän voi joko ottaa palvelusetelin käyttöönsä tai kieltäytyä sen käytöstä. Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelin käytöstä kunnan tulee järjestää palvelu hänelle muulla tavoin. Edellytyksenä palvelusetelin vastaanottamiselle on muun muassa se, että asiakas itse tai hänen edustajansa pystyy ottamaan yhteyttä palveluntuottajaan ja tekemään tarvittavat sopimukset palvelusta palveluntuottajan kanssa.

Asiakkaan kannalta palvelusetelin etuna on valinnanvapauden lisääntyminen.

– Eduskunnassa vireillä olevan maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen. Ottamalla palveluseteli käyttöön yhtenä vaihtoehtona, asiakkailla olisi mahdollisuus valita tehostetun palveluasumisen yksikkö itse tärkeänä pitämiensä perusteiden mukaisesti, kuten esimerkiksi palvelupaikan sijainnin, palveluntuottajan maineen tai palvelun hinnan perusteella, selittää perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Tämän hetkiset tehostetun palveluasumisen puitesopimukset päättyvät 30.6.2019 ja sopimusten optiot on jo käytetty. Satakunnassa palveluseteli on käytössä ostopalveluissa Huittisissa, Säkylässä, Kokemäellä, Nakkilassa sekä Eurassa. Raumalla on vielä yksi vuosi optioita jäljellä.

 


Palveluasuminen