Työ- ja päivätoiminta

Perusturva vammaispalveluiden perhehoidon tuottamisvastuu siirtyy Satasairaalan sosiaalipalveluille

Porin perusturvan vammaispalveluiden perhehoito siirtyy Satasairaalan sosiaalipalveluille. Siirto on tarkoitus toteuttaa kesään mennessä. Perusturvalautakunta päätti asiasta 27.2.2019 pidetyssä kokouksessa.

Työ- ja päivätoiminta

Tähän mennessä perhehoitoa on järjestetty niin Porin perusturvassa kuin Satasairaalassa. Perhehoidon tuottamisvastuun siirtämisestä Satasairaalan sosiaalipalveluille aloitettiin yhteistyötapaamisilla syksyllä 2018 ja tapaamisten pohjalta päädyttiin esittämään Porin perusturvan vammaispalveluiden perhehoidon tuottamisvastuun siirtoa.

Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevien osalta kaikki perhehoitoa koskeva asioiden hoito asiakasta koskevaa päätöksentekoa lukuun ottamatta siirtyy Satasairaalan sosiaalipalveluille. Lyhytaikaisen perhehoidon osalta asiakasmaksujen laskutus jää Porin perusturvaan.

– Perhehoidon siirtäminen Satasairaalan sosiaalipalveluille on askel kohti aitoa maakunnallista yhteistyötä, avaa perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski siirron taustoja.

Perhehoito on vammaisen lapsen, nuorten, aikuisen tai ikääntyneen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan ja hoidettavan kodissa. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa kestäen vuosia tai vuosikymmeniä. Perhehoitoa säätelevät eri lait, mm. perhehoitolaki (263/2015), sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977).

 


Työ- ja päivätoiminta