Perusturva, Maantiekatu

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle nettoylitysoikeutta

Perustuva esittää kaupunginhallitukselle oman toiminnan ja terveydenhuollon ostopalveluiden nettoylitysoikeutta. Perusturvalautakunta teki asiasta päätöksen 28.11. pidetyssä kokouksessa.

Perusturva, Maantiekatu

Tammi-lokakuussa 2018 vakinaisen henkilökunnan palkkakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta samalla ajanjaksolla sijaiskustannuksissa on tapahtunut 2,39 % nousu, eli 1,66 miljoonaa euroa. Tämä selittyy esimerkiksi pitkäaikaisten sijaisten vuosilomaoikeudella, alkuvuoden influenssaepidemialla ja työvoiman vuokrauksella Seuturekry Oy:tä. Avustusten kohdalla kasvua on tapahtunut omaishoidontuessa, eri palvelualueiden palveluseteleissä ja sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa.

Ostopalvelujen kulujen osalta kustannukset ovat kasvaneet selvästi. Porin perusturvan omien laskelmien perusteella ylitysennuste perusterveydenhuollon ostopalveluissa olisi vuoden 2018 osalta 6,8 miljoonaa euroa.

– Ostopalvelujen kuluissa näkyy vahvasti Satasairaalan kulujen ylitykset, koska sairaiden on joka tapauksessa saatava hoitoa. Vaikka saman argumentin pitäisi toimia myös perusturvassa, meidän tehtäväksi jäävät säästötoimenpiteet kustannusten siirtyessä perusturvaan. Ihmisten hoidosta ei kuitenkaan voi säästää, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Porin kaupunginvaltuusto on 24.9.2018 pidetyssä kokouksessa myöntänyt perusturvalle 1,2 miljoonan euron määrärahalisäyksen. Perusturva esittää nyt oma toiminnan osalta 1,5 miljoonan euron ja terveydenhuollon ostopalveluiden osalta 6,8 miljoonan euron nettoylitysoikeutta.

 


Perusturva, Maantiekatu