Kirjaaminen sairaalan osastolla

Perusturvalautakunta esittelee tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman kaupunginhallitukselle helmikuun 2020 loppuun mennessä

Porin kaupunginhallitus teki päätöksen Porin perusturvan tuottavuusohjelman teettämisestä elokuussa 2019. Päähuomio oli tuottavuuspotentiaalin määrittelyssä ja tarkoituksena oli löytää, käynnistää sekä vauhdittaa toimenpiteitä ja uudistuksia.

Kirjaaminen sairaalan osastolla

Työn tueksi nimettiin ohjausryhmä, joka kokoontui kolmesti elo-marraskuun aikana. Auditoinnin aikana tehtiin haastatteluita, työpajoja ja kysely, joihin johto ja perusturvan henkilöstö osallistui laajasti. Auditoinnin toteutti Nordic Healthcare Group (NHG Consulting Oy).

Porin kaupunginhallitus sai loppuraportin käsiteltäväkseen kokouksessaan 2. joulukuuta. Kaupunginhallitus päätti edellyttää, että perusturvalautakunta tekee kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä esityksensä Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi sisältäen toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt, tarvittavan resursoinnin painopistealueineen, yhteyden Satakunnan sotevalmisteluun, henkilöstön osallistamissuunnitelman, viestintäsuunnitelman sekä suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine mittareineen.

Kokouksen asialistalla seuraavana asiana ollut Otto-oikeuden käyttäminen perusturvalautakunnan päätökseen omaishoidon palkkioiden ja toimintamallin uudistamisesta (§672) poistettiin listalta esittelijän päätöksellä. Poisto tehtiin, koska asia tullaan sisällyttämään perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaan.


Kirjaaminen sairaalan osastolla