Perusturva, Maantiekatu

Perusturvalautakunta hyväksyi osan esitetyistä säästötoimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

Porin perusturvalautakunta käsitteli uudelleen perusturvan säästötoimenpiteitä keskiviikkona 20.6. pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti 4.6. pidetyssä kokouksessaan yksimielisesti, että perusturvalautakunnan aiemmin esittämää lisämäärärahaa ei myönnetä ja palautti asian lautakunnan käsiteltäväksi.

Perusturva, Maantiekatu

Lautakunnalle esitettiin uudelleen hyväksyttäväksi listalta poistetut toimenpiteet sekä uusia toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi seuraavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi:

  • Vuokrankorotukset koskien Tuulikotia, perusturvan välivuokrausasuntoja sekä Ulvilanpuistoa. Esitetty 0,73 % hinnankorotus perustuu elinkustannusindeksin muutokseen verrattuna joulukuu 2016 ja joulukuu 2017 (vaikutus 0,002 M€)
  • Asiakasmaksun määrääminen peruuttamattomasta tilapäishoidosta Poijun palveluihin yli 18 vuotiailta 50,80 €/varaus (vaikutus 0,005 M€)
  • Toiminnan ja prosessien tehostaminen palvelualueilla (vaikutus 0,95 M€)

Perusturvalautakunta ei hyväksynyt seuraavia esitettyjä säästötoimenpiteitä:

  • Liinaharjan (Diak) vakansseja ei täytetä ja kotihoidon vahvistamista ei tehdä (vaikutus 0,2 M€)
  • Himmelin lyhytaikaisen laitoshoidon muuttaminen lyhytaikaiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi 1.8.2018 alkaen (vaikutus 0,3 M€)
  • Hoitajamaksun käyttöönotto avoterveydenhuollossa. Esityksenä oli, että jokaisesta hoitajakäyntikerrasta yli 18 vuotiailta perittäisiin hoitajamaksu 11,40 € sekä peruuttamattomasta hoitajakäynnistä perittäisiin maksu 29,60 € (vaikutus 0,1 M€)

Hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan 30.5. pidetyssä kokouksessa hyväksyttyjen toimenpiteiden lisäksi.

Perusturva esittää kaupunginhallitukselle 0,3 miljoonan euron ylitystä oman toiminnan osalta ja 0,9 miljoonan euron ylitystä ostopalveluiden osalta.

Perusturva ennusti neljännesvuosiraportissa 2,9 miljoonan euron määrärahaylitystä talousarvioon, joista nettoylitysennuste oman toiminnan osalta on 2 miljoonaa euroa ja terveydenhuollon ostopalveluiden osalta 0,9 miljoonaa euroa. Perusturvan talousarvion ennalta odottamattomien ylitysten taustalla ovat muun muassa palkankorotukset, mitoituksen nosto Porin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiseksi vuonna 2017 ja diabeteksen hoitosuosituksen muutos verensokerien etämittausta suosivaksi.

 


Perusturva, Maantiekatu