Perusturva, Maantiekatu

Perusturvalautakunta käsitteli perusturvan vuoden 2019 talousarviota

Perusturvalautakunta käsitteli 29.8 pidetyssä kokouksessa perusturvan talousarviota. Tulosalueille on annettu sitova kehys, jonka mukaan talousarvio laaditaan. Kehyksen ylittäviä esityksiä ei hyväksytä.

Perusturva, Maantiekatu

Vaikka yleinen kustannuskehitys palkat mukaan lukien on tällä hetkellä hidasta, tulee talousarvioesityksissä varautua kustannustason nousuun. Talousarviossa palvelujen ostojen osalta tulee myös huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.

Perusturvan talousarvion laadinnassa on otettu huomioon perusturvan palvelualueiden toiminnalliset muutokset ja lisäksi laadinnassa on läpikäyty tulevat lakimuutokset sekä vuoden 2018 perusturvan talouden toteumaa.

– Tulevaan vuoteen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin on varattu talousarviossa enemmän määrärahaa. Tämä määräraha ohjautuu lasten ja aikuisten sosiaalihuoltolain nojalla myönnettäviin palveluihin, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Porin perusturva on budjetoinut oman harkintansa mukaan terveydenhuollon ostopalveluihin kasvua +2,24 % (2,4 M€). Satakunnan sairaanhoitopiiri käsittelee omaa talousarviota vielä kunnille järjestettävässä infossa 30.8.2018, jonka jälkeen kunnat antavat lausuntonsa sairaanhoitopiirin talousarviosta. Vasta tämän jälkeen tiedetään ostopalveluiden todellinen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon.

– Perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitusta huomioimaan talousarvioesityksen jatkokäsittelyssä tälle vuodelle esitetyn ja kaupunginhallituksen hyväksymän ylitysesityksen sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin keskeneräisen talousarvion käsittelyn, sanoo Myllykoski.

 


Perusturva, Maantiekatu