Kotihoito Porin perusturvassa

Perusturvan kotihoito uudistuu

Porin perusturvassa on käynnistetty kotihoidon toimintatapojen uudistus, jossa kahden pilottikohteena toimivan tiimin työskentely järjestetään uudella tavalla. Tavoitteena on samanaikaisesti turvata hoidon laatu ja henkilöstön jaksaminen, mutta myös hillitä kustannusten kehitystä.

Kotihoito Porin perusturvassa

Uudistuksessa pureudutaan pilottikohteina toimivien Sampolantähden ja Sampola-Koivula –tiimien toimintaan, työaikoihin ja toiminta-alueeseen kokonaisuutena ja pyritään laatimaan työvuoro- ja reittisuunnittelusta yhä enemmän asiakkaiden tarvetta vastaava.

Taustaselvityksissä on havaittu, että asiakkaiden palvelujen tarve on keskittynyt tiettyihin ruuhka-aikoihin, etenkin aamuihin, joiden pohjalta on arvioitu päivittäin tarvittavan hoitohenkilöstön kokonaismäärä.

− Palvelun laatu, asiakastyytyväisyys ja työhyvinvointi kärsivät, jos hoitohenkilökunta joutuu kiirehtimään asiakkaalta toiselle. Kotihoidon tiimi- ja aluerakennetta ja työvuorosuunnittelua kehittämällä sekä asiakkaiden palvelutarpeiden ajankohtia analysoimalla voimme esimerkiksi optimoida hoitohenkilökunnan työajan joustavaa käyttöä ja liikkumista kohteesta toiseen, kertoo iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja Pirjo Rehula.

Etähoiva monipuolistaa kotiin annettavia palveluita

Kotihoidon toimintatapojen uudistuksessa hyödynnetään myös etähoivan, kuten videopuheluiden, etämittauksien ja turvapaikantimien sekä lääkeautomaatien, tarjoamia mahdollisuuksia.

Etähoiva on mahdollista niille asiakkaille, jotka eivät tarvitse fyysisiä hoitotoimenpiteitä ja jotka osaavat toimia itsenäisesti ja ohjatusti. Etähoiva on hyvä ratkaisu myös sellaisille asiakkaille, jotka eivät halua hoitajaa kotiinsa.

Etähoivan ja lääkeautomaattien käyttöönotolla on tuettu asiakkaiden omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.  Lisäksi niillä on turvattu asiakkaiden palveluiden saatavuutta haastavassa henkilöstötilanteessa. Osalle asiakkaista etähoiva ja lääkeautomaatit sopivat hyvin, jonka myötä henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin. Tämä luo osaltaan myös kustannussäästöjä. Asiakkaiden kokemukset etähoivasta ja lääkeautomaateista ovat olleet positiivisia.

Tulevaisuuden toimintatapa?

Perusturvan kotihoidon henkilöstö on ollut tiiviisti mukana muutostyössä. Muutokseen on varauduttu esimerkiksi erillisen työyhteisövalmennuksen kautta.

− Kehittämistyö aloitettiin perusturvan tuottavuusohjelman mukaisesti kahdella tiimillä, mutta tarkoituksena on, että kokeilusta saatujen kokemusten ja tulosten perusteella kehittämistyötä laajennetaan myös muihin kotihoidon tiimeihin, tuottavuusohjelman johtaja Marjukka Palin kertoo.

Tuottavuusohjelman ohjausryhmä käsitteli toimintamallia syyskuun kokouksessaan.

 


Kotihoito Porin perusturvassa