Perusturva, Maantiekatu

Perusturvassa tehtävä toimenpiteitä budjetissa pysymiseksi – Perusturvalautakunta päätti karsia toimenpiteitä

Porin kaupunginhallitus on pyytänyt selvitystä vuoden 2018 talousarviossa pysymiseksi. Perusturva on neljännesvuosiraportissa ennustanut 2,9 miljoonan euron määrärahaylitystä talousarvioon, joista nettoylitysennuste oman toiminnan osalta on 2 miljoonaa euroa ja terveydenhuollon ostopalveluiden osalta 0,9 miljoonaa euroa.

Perusturva, Maantiekatu

Perusturvalautakunta käsitteli esitettyjä toimenpiteitä budjetissa pysymiseksi 30.5. pidetyssä kokouksessa. Perusturvan selvitys talousarviossa 2018 pysymiseksi tulee antaa Porin kaupunginhallitukselle 31.5.2018 mennessä.

Lautakunta päätti poistaa talouden sopeuttamistoimenpidelistalta seuraavat toimet:

  • Liinaharjan (Diak) vakansseja ei täytetä ja kotihoidon vahvistamista ei tehdä (vaikutus 0,2 M€)
  • Himmelin lyhytaikaishoidon laitoshoito lyhytaikaiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi 1.8. alkaen (vaikutus 0,3 M€)
  • Hoitajamaksun käyttö avoterveydessä sekä peruuttamattomasta hoitajakäynnistä perittäisiin maksu (vaikutus 0,1 M€)
  • Toiminnan ja prosessien tehostaminen palvelualueilla (vaikutus 0,7 M€)

Sopeuttamistoimenpidelistalla budjetilla pysymiseksi vuonna 2018 pysyivät seuraavat toimet:

  • Seuturekryn käyttö lyhytaikaisissa sijaisuuksissa (vaikutus 0,2 M€)
  • Potilaiden nopeampi kotiutus ja akuuttitilanteiden hoito tehostetun palveluasumisen yksiköissä (Doctagon-palvelun käyttö) (vaikutus 0,3 M€)
  • Hankintojen ja henkilökunnan koulutusten osalta toteutetaan vain välttämättömät (vaikutus 0,2 M€)

Edellä mainittujen hyväksyttyjen toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Lautakunta päätti yksimielisellä päätöksellä esittää kaupunginhallitukselle, että Porin perusturvan ylitysennuste hyväksytään ylitysennusteen ollessa oman toiminnan osalta 1,3 miljoonaa euroa ja terveydenhuollon ostopalveluiden ylityksen osalta 0,9 miljoonaa euroa. Näin ollen ylitys on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Perusturvan talousarvion ylitysennusteen taustalla ovat muun muassa palkankorotukset, mitoituksen nosto vuonna 2017 ja diabeteksen hoitosuosituksen muutos verensokerien etämittausta suosivaksi.

 


Perusturva, Maantiekatu