Havainnekuva

Poikkeaminen asemakaavasta Karhukorttelissa

MVR-Yhtymä Oy hakee poikkeamislupaa Uusi Panimo -nimisen suojeltavan rakennuksen purkamiselle ja uuden ulkoarkkitehtuuriltaan vastaavan rakennuksen rakentamiselle Teljän 2. kaupunginosan Karhukorttelissa, Annankatu 2. Rakennukseen on suunniteltu 4 asuntoa.

Havainnekuva

Poikkeamisen johdosta varataan naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus muistutuksen tekemiseen.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset on toimitettava 7.8.2019 mennessä. 

Lue lisää 

 


Havainnekuva