Palveluasuminen

Pori kutsuu 75-vuotiaat maksuttomaan terveystarkastukseen

Porin perusturva kutsuu vuoden 2019 aikana Porissa ja sen yhteistoiminta-alueella Ulvilassa ja Merikarvialla asuvat 75-vuotiaat laajaan terveystarkastukseen. Kesällä terveystarkastuksia kokeillaan satunnaisotannalla valikoidulla 400–600 henkilön joukolla. Jatkossa terveystarkastuksia tarjotaan vuosittain koko 75-vuotiaiden ikäluokalle, mikä kattaa noin 2000 henkilöä.

Palveluasuminen

Terveystarkastusten hyötynä ikäihmiselle on laaja kartoitus hänen tämänhetkisestä terveydentilastaan. Seulonnassa tunnistetaan mahdollisia oireettomia sairauksia, jotka voivat hoitamattomina aiheuttaa toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen heikentymistä ja johtaa jopa sairaala- tai laitoshoitoon. Terveystarkastusten tarkoituksena on kehittää ikäihmisten palveluohjausta sekä kohdentaa terveydenhuollon resursseja ja toimenpiteitä asiakkaan näkökulmasta yhä koordinoidummaksi kokonaisuudeksi.

Terveystarkastuksessa toteutetaan terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyssä tarpeellisia mittauksia.

– Tarkastuksessa terveydenhoitaja kartoittaa 75-vuotiaan vointia, toimintakykyä, ravitsemustilaa, mielialaa, nukkumista, muistia, sekä suun terveydentilaa. Lisäksi selvitetään muun muassa lääkitystä. Terveystarkastuksiin kuuluvat lisäksi tietyt laboratoriotutkimukset, kertoo perusturva iäkkäiden terveystarkastuksista vastaava osastonhoitaja Elise Inberg.

Tavoitteena tukea ikäihmisten laadukasta ja turvallista kotona asumista

Ikäkausiterveystarkastusten tavoitteena on ennaltaehkäisevillä uusilla toimilla tunnistaa yhä paremmin kansansairauksia sekä tukea ikäihmisten laadukasta ja turvallista asumista kotona. Tavoitteena on tehostaa eri terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen hyödyntämistä hoitoprosessin eri vaiheissa

Ikäkausiterveystarkastuksia saatava tieto on tarkoitus hyödyntää myös tutkimuksellisesti.

– Suomessa ei ole toimintamallia iäkkäiden piilevien kansantautien tunnistamiseksi, jotta voitaisiin tunnistaa mahdolliset riskit mahdollisimman ajoissa ja ennaltaehkäistä näistä aiheutuvia seurauksia sekä kustannuksia niin asiakkaalle kuin yhteiskunnalle, kertoo geriatrian ylilääkäri Juha Puustinen.

Terveystarkastusten tiedot voidaan ryhmätasolla hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa ja opinnäytetöiden aineistoissa, mikäli asiakas antaa tähän luvan. Opetus- ja tutkimusyhteistyössä Porin perusturvan kanssa toimivat Helsingin yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

 


Palveluasuminen