Porin kaupungintalo

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 on julkaistu

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuoden 2017 arviointikertomuksen. Porin kaupunginvaltuusto käsittelee sen maanantaina 11. kesäkuuta pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Porin kaupungintalo

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet eri toimialoilla, koko kuntakonsernissa ja strategisissa yhtiöissä. Lisäksi sen tehtävänä on tarkastella ja antaa lausuntonsa siitä, onko kunnan toiminta ylipäätään järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

– Kertomuksen tavoitteena on selvittää kaupunginvaltuustolle ja kuntalaisille, toteutuivatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet, selvittää tarkastuspäällikkö Niko Poskiparta.

Uusi kaupunkistrategia toteutui pääosin

Eri toimialat asettivat ohjelmissaan 107 kaupunginvaltuuston hyväksymää strategista tavoitetta. Arvioin mukaan 92 niistä toteutui.

– Tämä tarkoittaa yli 85 prosenttia asetetuista tavoitteista, sanoo Poskiparta.

Tavoitteet pohjautuivat uuden pitkän aikavälin strategiaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.2.2017. Strategian painopisteinä ovat Työn ja yrittämisen Pori, Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori sekä Tunnettu Pori

Ennakoimattomat tuotot paransivat tilikauden tulosta

Porin kaupungin tilikauden ylijäämä oli 16,8 miljoonaa euroa. Tilikausi olisi arviointikertomuksen mukaan jäänyt pakkaselle ilman tilikauden tulosta parantavia ennakoimattomia ja kertaluontoisia eriä. Vuokratonttien alennusmyynnistä kaupunki sai tuottoja 14,7 miljoonaa euroa ja yhteisöverojen tuotot olivat 2,9 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmat. Näistä ennakoimattomista tuotoista kertyi yhteensä 17,6 miljoonaa euroa tilikauden tulosta parantavaa tuottoa.

– Kun tilikauden ylijäämästä vähentää ennakoimattomista eristä kertyneet tuotot, vaihtuu tilikauden ylijäämä 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämä kuvaa varsin realistisesti Porin kaupungin tilikauden toiminnallista tulosta, arvioi Poskiparta.

Suurten kaupunkien vertailussa Pori pärjäsi mainiosti vertailtaessa kaupunkien tilikauden tulosta ja vuosikatetta keskenään. Porin tilikauden tulos asukasta kohden (188 euroa/asukas) oli 12 suurimman kaupungin joukossa neljänneksi suurin. Vuosikatteen (484 euroa/asukas) suhteen Pori sijoittui kaupunkien keskihaarukkaan.

Porilaisten palvelujen arviointi

Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopisteenä oli viiden eri palvelualueen toimintojen tavoitteiden toteutuminen. Porin kaupungin strategisten yhtiöiden toiminnan tavoitteiden toteutumista tarkastellaan myös arviointikertomuksessa. Arvioitavat palvelut ovat: matkakeskus, vuokratonttien myynti, elinvoimayksikkö, kulttuurin saavutettavuus ja kirjastotoimen saavutettavuus.

Kertomus sisältää arvioitavista palveluista tarkastuslautakunnan kannanotot, joihin pyydetään lausunnot kaupungin toimialoilta. Kaupunginhallitus antaa lausunnot saatuaan valtuustolle tiedot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.


Porin kaupungintalo