Mobiililääkäri

Porin perusturva esittää sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskuksen ja combilanssin pilotointia

Porin perusturva esittää Satakunnan sairaanhoitopiirille vuoden 2019 alusta pilottijaksoa, jossa kokeillaan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskusmallia sekä sen alaisuudessa uutta ensihoidon sekä koti- ja laitoshoidon osaajien muodostamaa yksikköä, combilanssia.

Mobiililääkäri

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskuksen (SOTE-TIKE) tarkoituksena on yhdistää ensihoidon kenttäjohto- ja häiriötilannejohtotoiminnot, lääkäriyksikkö, sosiaalipäivystys ja mobiilitoiminta sekä kuntien vastuulla olevat kiireettömät sairaalasiirrot.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on suunnitellut ja ollut toteuttamassa mallia, jossa maakuntauudistuksen myötä jokaiseen maakuntaan perustetaan sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskus. Pilotoitava tilannekeskusmalli on Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen Päivystys 24h -työryhmän suositusten mukainen, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Tilannekeskuksen avulla ohjattaisiin sairaalan ulkopuolisten sosiaali- ja terveydenhuollon akuuttipalveluiden toimintoja niin, että kaikilla toimijoilla on yhteinen tilannekuva.

– Tilannekeskuksen avulla hätäkeskuksen välittämien ensihoitotehtävien, kotihoidon ja asumispalvelujen erityisosaajien sekä sosiaalipäivystyksen tehtävissä voidaan välttää päällekkäisyyksiä, kertoo terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Tilannekeskuksen alaisuudessa tulisi toimimaan combilanssi eli ambulanssitasoinen yksikkö, jossa on bed-side diagnostiikkaan, mobiilitoimintaan ja ensihoitoon sopiva välineistö. Combilanssissa työskentelisi hoitotason ensihoitaja ja mobiilihoitaja tai muu tarkoituksenmukainen kotihoidon ja asumispalvelujen erityisosaaja. Näin molempien asiantuntijoiden osaaminen olisi käytössä erityisesti ikäihmisten ongelmien ratkaisussa.

– Osana mobiilitoimintaa on huhtikuusta 2017 lähtien ollut tiettyjen kiireettömien ensihoitotehtävien eli D-tehtävien hoitaminen. D-tehtävissä on paljon tehtäviä, joissa ei tarvita ensihoitoyksikköä, vaan enemmänkin kotihoidon ja asumispalvelujen palvelurakenteen tuntemusta sekä kotiin annettavien kiireellisten ja kiireettömien palveluiden tieto-taitoa, selittää Akuutti kotikeskuksen ylilääkäri Katriina Lähteenmäki.

Combilanssi-yksikköä voisi käyttää myös asiakkaan kuljetukseen. Mobiilitiimillä ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta kuljettaa potilasta, jolloin ongelmaksi on usein muodostunut se miten potilas saadaan tarvittaessa perusturvan sairaalapalveluiden osastolle tai hätäsijoituspaikkaan. Usein kiireetön siirto on jouduttu tilaamaan lopulta hätäkeskuksen kautta.

Kiireettömien D-luokan ensihoitotehtävien tavoittamisaika on kaksi tuntia. Näitä tehtäviä voidaan eri toimijoiden kesken koordinoida jo ennen kuin kukaan toimija lähtee tehtävälle. Asioita voidaan selvittää ja suunnitella valmiiksi, ja miettiä etukäteen minkä laatuista apua potilas tai asiakas ensisijaisesti tarvitsee. Näin pystytään vähentämään perinteisten ensihoitoyksiköiden tarvetta ja päivystyskäyntien määrää. Tämän tilanteen mahdollistaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskus, jolloin osaajat ovat fyysisesti samassa paikassa ja voivat keskustella tehtävistä kasvotusten.

 


Mobiililääkäri