Kädet

Porin perusturva etsii ikäihmisten perhehoitajia

Haluatko jakaa arkeasi ikäihmisen kanssa? Tarvitsemme uusia ikäihmisten perhehoitajia Porin perusturvan alueelle. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajaksi voi ryhtyä parisuhteessa elävä tai yksin asuva.

Kädet

Perhehoito tarjoaa joustavia mahdollisuuksia: voit toimia perhehoitajana omassa kodissasi tai perhehoidettavan kotona. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, jolloin henkilö muuttaa pysyvästi perhehoitajan luo tai tilapäistä, jolloin perhehoidossa ollaan muutama päivä tai viikko. Perhehoitajana solmit toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa, sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat korvauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Perhehoitolain mukaan perhehoitajan tulee suorittaa tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Valmennuksen aikana on mahdollisuus arvioida itse omia valmiuksia ja halukkuutta ryhtyä perhehoitajaksi. Valmennuksessa annetaan tietoa perhehoidosta ja perehdytään ennakolta perhehoitajan tehtävään.

Ennakkovalmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse olla varma halustaan tai kyvystään perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Seuraava perhehoitajien ennakkovalmennus järjestetään helmi-huhtikuussa 2019. Hakuaika valmennukseen päättyy 20.1.2019.

Jos olet kiinnostunut ikäihmisten perhehoitajuudesta ja ennakkovalmennuksesta, ota yhteyttä.

Lisätietoja ja hakulomake ennakkovalmennukseen:

Sini Lahtinen, Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja/kouluttaja 044 701 6040, sini.lahtinen@pori.fi

 


Kädet